Kestävä kehitys

Mitä on kestävä kehitys?

Lyhyesti määriteltynä, kestävä kehitys pyrkii varmistamaan hyvän elinympäristön niin nykyiselle, kuin tuleville sukupolville.

Kestävä kehitys kaupungeissa tarkoittaa sitä, että kaupunki ottaa kaikessa päätöksenteossaan ja toiminnassaan tasavertaisesti huomioon ympäristön, ihmisen, sekä taloudellisen vastuun. Nykyisessä yhteiskunnassa ilmastonmuutoksen hillitseminen, sekä toisaalta ilmastonmuutokseen sopeutuminen ovat niin valtioiden, kuin kuntienkin prioriteetteja. Ilmastonmuutos vaikuttaa paitsi luontoon, myös ihmisten elinympäristöihin. Sen vaikutukset ulottuvat hyvinvointiimme, sekä taloudelliseen vakauteen. Tämän vuoksi Äänekosken kaupunki ottaa kestävän kehityksen periaatteet päätöksenteon ja toiminnan ohjenuoraksi.

Tutustu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, eli Agenda 2030:enSuomen YK-liiton sivuilla.

Myös Äänekoskella otetaan iso askel kohti kestävää tulevaisuuden kaupunkikehitystä hanketoiminnan kautta. Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hanke alkoi elokuussa 2019 ja se on saanut jatkoaikaa 31.7.2022 asti. Hankkeeseen on saatu tukea Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR).

Hankkeen yhteydessä Äänekosken kaupunki on julkaissut:

Kestävä elämän oppaan asukkaille

Ympäristöohjelman käsikirjan henkilöstölle sekä

Ilmastotiekartan.

Täältä löytyy kaupungin tiedote oppaista.

Kuvassa Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hankkeen mahdollistajat: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Keski - Suomen liitto ja Äänekosken kaupunki.
Muokattu 17.8.2022