Kestäväkehitys

Mitä on kestävä kehitys?

Lyhyesti määriteltynä, kestävä kehitys pyrkii varmistamaan hyvän elinympäristön niin nykyiselle, kuin tuleville sukupolville.

Kestävä kehitys kaupungeissa tarkoittaa sitä, että kaupunki ottaa kaikessa päätöksenteossaan ja toiminnassaan tasavertaisesti huomioon ympäristön, ihmisen, sekä taloudellisen vastuun. Nykyisessä yhteiskunnassa ilmastonmuutoksen hillitseminen, sekä toisaalta ilmastonmuutokseen sopeutuminen ovat niin valtioiden, kuin kuntienkin prioriteetteja. Ilmastonmuutos vaikuttaa paitsi luontoon, myös ihmisten elinympäristöihin. Sen vaikutukset ulottuvat hyvinvointiimme, sekä taloudelliseen vakauteen. Tämän vuoksi Äänekosken kaupunki haluaa ottaa kestävän kehityksen periaatteet päätöksenteon ohjenuoraksi.

Lisää kestävästä kehityksestä voit lukea mm.
https://kestavakehitys.fi/kestava-kehitys
https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet

Äänekoskella otetaan iso askel kohti kestävää kaupunkikehitystä. Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hanke alkoi elokuun alussa. Hankkeeseen on saatu rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta.

Lisätietoa Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hankkeesta