Toimiva kaupunkiyhteisö

Vihreä Uusiutuva Äänekoski luotsaa Äänekosken kaupungin vähähiilisyyteen ja kestävään kaupunkikehitykseen. Se tarkoittaa uudenlaisia palveluja, tietoutta, mahdollisuuksia tehdä vastuullisia valintoja, ympäristön huomioimista päätöksen teossa sekä ennen kaikkea yhteistyötä kaupungin ja asukkaiden sekä yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Hanke näkyy ja vaikuttaa kaupunkiorganisaation sisällä ja tytäryhtiöissä ympäristöohjelman kautta. Ympäristöohjelmaan kirjataan kaikkia toimialoja ja tytäryhtiöitä koskevat tavoitteet ja toimet, joilla energiatehokkuutta parannetaan, kasvihuonekaasuja vähennetään ja luonnon monimuotoisuutta suojellaan.

Visio Äänekosken kestävästä tulevaisuudesta on reilu kiertotalouskaupunki: vuorovaikutteinen ja vähähiilinen kaupunki, jossa ihmiset löytävät uudenlaisia arjen palveluita ja ratkaisuja helpottamaan omaa, maapalloamme vähemmän kuormittavaa, elämää.

Liikenne on yksi tärkeimmistä osa-alueista, johon hankkeessa taklataan. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat suurin päästölähde Äänekoskella, kuten monessa muussakin kunnassa. Vähähiiliset bussit ja muut liikkumisen välineet tulevat osaksi kaupunkikuvaa ja kestävillä liikkumisen palveluilla helpotetaan asukkaiden arkea ja palveluiden saavutettavuutta.

Uusiutuva energia ei jätä ketään kylmäksi. Äänekosken energia välittää jo nyt lähes kaiken lämmön uusiutuvilla energiamuodoilla. Myös aurinkoenergiaa hyödynnetään jo muutamissa kaupungin kohteissa.

Julkaistu 30.4.2021

Muokattu 3.5.2021