Vihreä Uusiutuva Äänekoski

Vihreä Uusiutuva Äänekoski

Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hanke aloitettiin elokuussa 2019. Hankkeen tavoitteena on luoda kaupungille ympäristöpolitiikka ja koko kaupunkikonsernille ympäristöohjelma. Tavoitteena on ohjata toimialat, konserniyhtiöt ja keskeiset sidosryhmät toimimaan vähähiilisyyden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.  Kehitämme mm. palveluita, jotka helpottavat kaupunkilaisten ja paikallisten yritysten mahdollisuuksia tehdä kestäviä ratkaisuja arjessaan.

Hanke päättyy joulukuussa 2021. Keski-Suomen liitto on myöntänyt hankkeelle 220 500 euroa EAKR-rahoitusta. Hankkeen kokonaiskustannus on 315 000€.

Hankkeen sivuilla tulemme kertomaan miten hanke etenee, miten vähennämme päästöjä ja tuemme luonnon monimuotoisuutta. Tiedotamme näillä sivuilla myös hankkeeseen liittyvistä tapahtumista ja verkostoista.  Tule mukaan!

Kaupunki, jos mikä, voi vaikuttaa!

Kunnat ovat avainasemassa ilmanpäästöjen vähentämisessä. Voimme vaikuttaa päästöihin muun muassa energian tuotannon, liikennejärjestelyjen, kaupunkisuunnittelun ja hankintojen avulla. Teknologian - ja biotalouden kehittyminen tarjoavat mahdollisuuden kehittää älykkäitä ratkaisuja energian tuotantoon ja liikkumiseen.

Me voimme ja haluamme kannustaa sekä asukkaita vihreämpään ja viihtyisään arkeen että yrityksiä kestävävään liiketoimintaan. Yhdessä tehden onnistumme!

Hyvää on jo tehty

Äänekoski on liittynyt Kuntien energiatehokkuussopimukseen 2017 – 2025 ja vapaaehtoisesti sitoutunut vähentämään ja tehostamaan energian kulutustaan. Seuraamme päästöjämme vuositasolla ja hankkeen myötä myös tiiviimmin C02-raportin avulla. Kestävämpiä energiaratkaisuja on otettu ja otetaan käyttöön.