Rakennustapaohjeet

Asemakaavojen ja yleiskaavojen laatimisen yhteydessä alueille laaditaan usein rakentamistapaohjeet helpottamaan uuden asuin- tai piharakennuksen rakentajaa tai vanhan rakennuksen kunnostajaa. Lisätietoa rakentamiseen liittyen saat rakennusvalvonnasta.