Vapaa-ajantontit

Suojärven siirtolapuutarha

Äänekoskella on Suolahden taajamassa siirtolapuutarha-alue. Alue sijaitsee Suojärven rannalla noin 1,5 km:n päässä Suolahden keskustasta. Alueelle on kaavoitettu 62 siirtolapuutarhapalstaa.

Suojärven siirtolapuutarha

Palstat vuokrataan Äänekosken kaupungilta, vuosivuokra on 300 euroa ja vuokra-aika 40 vuotta.

Alueella toimivalla siirtolapuutarhayhdistyksellä on 660 euron liittymismaksu ja vuosittainen jäsenmaksu.

Siirtolapuutarhan Facebook -sivut.

Alueella olevat vapaat tontit ovat varattavissa. Tontit varataan oheisella hakemuksella kirjallisesti kaupungin tonttipalveluista.

Alueella toimivan siirtolapuutarhayhdistyksen yhteystiedot löytyvät tonttipalveluista.

Seuraavat tontit ovat vapaita:
2, 3, 4, 5, 10,12,16,18, 19, 27-35

Lisätietoa:

Kivilahden vapaa-ajantontit

Suolahden Kivilahdessa on Äänekosken kaupungilla neljä Keite­leen rannalla sijaitsevaa ran­ta-ase­ma­kaavan mu­kaista tonttia. Tont­tien pin­ta-alat ovat noin 1020 - 1163 m2.

Tonttien kaavamerkintä on seu­raava: "Lo­ma-asuntojen kortte­li­alue. Raken­nuspaikalle saa ra­kentaa ke­sä­käyt­töön tarkoitetun enintään 35 kem2:n päärakennuksen sekä enin­tään kolme talousrakennusta. Talousrakennuksen pohjapin­ta-ala saa olla enintään 20 m2. Yhdellä tontilla rakennusten yhteen­laskettu raken­nusoi­keus saa olla enintään 60 kem2."

Alueelle menevä tie on yksityistie, tienhoitokustannukset jaetaan maanomistajien kesken. Tietä ei aurata talvisin. Lisätietoa alueen sähkö- vesi- ja viemäriliittymistä: Äänekosken Energia Oy.

Tontit luovu­te­taan yleis­ten luovutusehtojen mukaisesti, tontteja ei kuitenkaan vuokrata eli ne luovutetaan ainoastaan myymällä.

Lisätietoa:
Tonttiesite 
Rakennustapaohjeet
Kiinteistörajakartta
Ranta-asemakaava

Yksityisten vapaa-ajantontit

Äänekoskella on myynnissä myös yksityisten vapaa-ajantontteja. Löydät niitä esimerkiksi Etuovi.com -sivuilta.

Muokattu 25.1.2022