Turvaopas

Turvaopas jaetaan jälleen kaikkiin talouksiin Äänekoskella. Se sisältää kaupungin kupeessa sijaitsevien tuotantolaitosten toiminnankuvaukset sekä turvallisuusselvitysten perusteella laaditut turvallisuustiedotteet suuronnettomuusvaaran vaikutuksesta lähialueella. Pelastustoimi tekee onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi kiinteää yhteistyötä Äänekosken suurteollisuuden kanssa. Tämä turvaopas on yksi havainnollinen esimerkki tästä yhteistyöstä.