Ilmasto

Äänekoski on ensimmäinen keskisuomalainen Hinku-kunta

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Lisätietoja: hiilineutraalisuomi.fi

Keski-Suomen ilmastostrategia 2030

Keski-Suomen ilmasto-ohjelmassa 2030 tavoitteena on 40 % kasvihuonekaasupäästövähennys vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Ilmasto ei ole erillinen asia vaan kaikki toimet ja päätökset vaikuttavat ilmastoon. Ilmasto-ohjelma lähestyy päästövähennyksiä konkreettisten toimenpiteiden kautta. Toimenpiteet - Ilmastoteot ovat pääosin keskisuomalaisia esimerkkejä olemassa olevista toimista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tai siihen sopeutumiseksi, koska yhden hyvä käytäntö voi toimia suoraan tai muokattuna myös toisella. 

Lisätietoja Keski-Suomen ilmastostrategiasta ja mm. keski-suomalaisia ilmastotekoja löytyy Keski-Suomen liiton sivuilta:
Ilmasto-ohjelma 2030

Hiilidioksidiraportti (CO2)

CO2-raportti on vuonna 2008 perustettu verkossa ilmestyvä sitoutumaton uutislehti, joka kertoo lukijoilleen ajankohtaisimmat uutiset ilmastonmuutoksesta ja energiasta. CO2-raportti julkaisee myös ainutlaatuista koko Suomen kattavaa, kuntatasolle asti ulottuvaa kasvihuonekaasujen viikkotilastoa, joka kertoo kuluttajien sähkönkulutuksen, rakennusten sekä käyttöveden lämmityksen ja tieliikenteen päästöt. Kuvaa klikkaamalla voi valita eri kohteita.
CO2-raportti -sivusto

Äänekosken CO2 -vuosiraportti:
Äänekosken kasvihuonekaasupäästöt 2008-2017, ennakkotieto vuodelta 2018 

.