Ilmasto

Äänekoski on ensimmäinen keskisuomalainen Hinku-kunta

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Lisätietoja: hiilineutraalisuomi.fi

Keski-Suomen ilmastostrategia 2030

Keski-Suomen ilmasto-ohjelmassa 2030 tavoitteena on 40 % kasvihuonekaasupäästövähennys vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Ilmasto ei ole erillinen asia vaan kaikki toimet ja päätökset vaikuttavat ilmastoon. Ilmasto-ohjelma lähestyy päästövähennyksiä konkreettisten toimenpiteiden kautta. Toimenpiteet - Ilmastoteot ovat pääosin keskisuomalaisia esimerkkejä olemassa olevista toimista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tai siihen sopeutumiseksi, koska yhden hyvä käytäntö voi toimia suoraan tai muokattuna myös toisella. 

Lisätietoja Keski-Suomen ilmastostrategiasta ja mm. keskisuomalaisia ilmastotekoja löytyy Keski-Suomen liiton sivuilta: Ilmasto-ohjelma 2030

Hiilidioksidiraportti (CO2)

CO2-raportin vuosiraportissa on esitetty Äänekosken kasvihuonekaasujen päästöt vuosilta 2008–2018 sekä ennakkotieto vuodelta 2019. Mukana laskennassa ovat seuraavat sektorit: kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutus, sähkölämmitys, maalämpö, kaukolämmitys, erillislämmitys, teollisuus ja työkoneet, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto.

CO2-raportissa noudatetaan kulutusperusteista laskentatapaa, jossa kaukolämmön päästöt lasketaan perustuen kunnassa kulutetun energian määrään riippumatta siitä, onko kaukolämpö tuotettu kunnassa vaikunnan ulkopuolella. Kunnassa tuotettu, mutta kunnan ulkopuolella kulutettu kaukolämpö ei ole mukana kunnan päästöissä. Sähkönkulutuksen päästöt lasketaan perustuen kunnassa kulutetun sähköenergian määrään käyttäen valtakunnallista päästökerrointa. Erillislämmityksen, teollisuuden, tieliikenteen ja maatalouden päästöt kuvaavat kunnassa tapahtuvia päästöjä. Jätteenkäsittelyn päästöt on laskettu syntypaikan mukaan, eli useiden kuntien yhteisten jätehuoltoyhtiöiden päästöt on allokoitu kullekin kunnalle kunnassa syntyvän jätemäärän perusteella.

Äänekosken CO2 -vuosiraportti: Äänekosken kasvihuonekaasupäästöt 2008-2018, ennakkotieto vuodelta 2019

CO2-raportti on vuonna 2008 perustettu verkossa ilmestyvä sitoutumaton uutislehti, joka kertoo lukijoilleen ajankohtaisimmat uutiset ilmastonmuutoksesta ja energiasta. CO2-raportti julkaisee myös ainutlaatuista koko Suomen kattavaa, kuntatasolle asti ulottuvaa kasvihuonekaasujen viikkotilastoa, joka kertoo kuluttajien sähkönkulutuksen, rakennusten sekä käyttöveden lämmityksen ja tieliikenteen päästöt. Kuvaa klikkaamalla voi valita eri kohteita. Voit tutustua aiheeseen lisää CO2-raportin  -kotisivuilla.