Jätteiden lajitteluohjeet

Keski-Suomen Ympäristöosaajat osk teki Äänekosken kaupungin 87 yksikössä jätekartoituksen 10.2.-31.3.2022 välisenä aikana. Kartoitus oli osa Vihreä Uusiutuva Äänekoski-hanketta.

Jätekartoituksessa selvitettiin yksiköiden ulkona ja jätekatoksissa sijaitsevien sekä jätehuoneissa olevien jäteastioiden lukumäärät ja tarpeet. Myös tarvittavat ajanmukaiset tarrat jäteastioihin ja lajitteluohjeet jätekatosten sekä jätehuoneiden seinille kartoitettiin. Jätekartoituksesta on laadittu raportti.

Lajitteluohjeet eri jätejakeille tehtiin Jätehuoltoyhtiö Sammakkokangas Oy:n kuvien ja ohjeistusten pohjalta. 

Tulosta lajitteluohjeet

Lajiteltuja jätteitä.

Ympäristö ja luonto