Jättiputki, jättipalsami, lupiini ja kurtturuusu

Äänekosken ympäristötoimi ja puistoyksikkö kartoittavat vierasperäisten kasvilajien levinneisyyttä Äänekosken kaupungin alueella. Tarkoituksena olisi saada tietoon kaikki yksityisten puutarhojen ulkopuolella olevat kasvupaikat, jonne kyseisiä vieraslajeja on syystä tai toisesta levinnyt.

Kaupungilla on tällä hetkellä tiedossa jo lähes sata eri esiintymäaluetta, lähinnä kaupungin omistamilla tienvarsialueilla ja ”joutomailla”. Kyseiset esiintymät sijaitsevat suurimmaksi osaksi taajamissa.  Kaupungin puistoyksikkö on tehnyt vuosittain muutamilla, lähinnä jättiputken kasvupaikoilla torjuntatöitä ja niitä on tarkoitus jatkaa myös tulevina kesinä. Koska kyseisten kasvien torjuntatyöt ovat pitkäjänteisiä ja kestävät kasvilajista riippuen useita vuosia, toivoo kaupunki, että erilaiset yhteisöt lähtisivät talkoohengellä mukaan torjuntatyöhön.

Ympäristötoimi ja puistoyksikkö toivovat, että kaupunkilaiset ilmoittavat tiedossaan olevat kasvupaikat ja erilaiset yhteisöt ja yhdistykset myös mahdollisen halukkuuden toimia mukana torjuntatyössä. Ilmoituksen tulisi tapahtua joko kirjallisesti tai puhelimella. Ilmoituksessa tulisi kertoa mistä kasvilajista on kysymys, sen sijaintipaikka, joko tarkkana osoitteena tai piirrettynä karttapohjalla, siten, että kasvi on kasvuaikana löydettävissä. Myös kasvualueen laajuus tai arvioitu kasvien lukumäärä sekä maanomistaja, mikäli se on tiedossa, olisi hyvä ilmoittaa. Ilmoituksessa olisi hyvä olla myös ilmoittajan nimi ja puhelinnumero, jotta kasvupaikan löytyminen voidaan varmistaa.

Tietoja on tarkoitus ottaa vastaan koko kaupungin alueelta riippumatta esiintymän maa-alueen maanomistajasta, esiintymän suuruudesta tai vierasperäisen kasvin lajista. Varsinaiset torjuntatoimet vaativat aina maanomistajan luvan. 

Lisätietoa vieraskasveista ja niiden torjunnasta.
Tunnista jättiputki, jättipalsami, lupiini, kurtturuusu.

Ilmoituksia vieraskasvilajiesiintymistä voi tehdä vapaamuotoisesti tai lomakkeella. 

Ympäristötoimisto:  Hallintokatu 4, 44100 ÄÄNEKOSKI
                                   puh. 0400545346
                                   ymparisto[a]aanekoski.fi

Puistoyksikkö:       Hallintokatu 4, 44100 ÄÄNEKOSKI 
                                 puh. 040 528 5553

 

Sivu päivitetty 13.6.2018