Lukuvuoden 2019-2020 avoimen korkeakoulun opintotarjonta on valittu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ja Jyväskylän yliopisto (JY) tarjoavat yhteistyössä avointa korkeakouluopetusta Äänekoskella. Olemme kartoittaneet lukuvuoden 2019-2020 opintotarjonnan, toukokuussa 2019 suoritetun avoimen äänestyksen pohjalta. Pääset nyt alustavasti tutustumaan Äänekoskella lukuvuonna 2019-2020 tarjottaviin avoimen korkeakoulun opintotoihin. Ilmoittautuminen kursseille avataan elokuussa 2019, jolloin julkaisemme myös tarkat kurssikuvaukset. 

Kurssitarjontaa esitellään perjantaina 9.8. klo 17:30-19 Äänekoskella järjestettävässä Eloriehassa (Rantapuisto, Hallintokatu 4). Esittelemässä kurssitarjontaa ovat Jyväskylän avoimen yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun edustajat. Äänekosken kaupunki kertoo tapahtumassa myös korkeakouluopintojen tukemisjärjestelmästä ja muista käytännön vinkeistä.

Äänekosken kaupunki tukee korkeakouluopintojen suorittamista osana Hyvä arki –kampanjaa korvaamalla opintomaksuja kalenterivuoden 2019 aikana suoritetuista opinnoista enintään 10 opintopisteen verran/henkilö. Korvausta haetaan jälkikäteen. Äänekoskelaisiksi luetaan ne, joiden kotikunta on ollut Äänekoski 31.12.2018.

Lukuvuoden 2019-2020 korkeakouluopintotarjonta Äänekoskella

Syksy 2019

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet, 3 op (JAMK)

Sosiaalityön johdanto, 5 op (JY)

Opetus- ja kasvatusala

Erityispedagogiikan perusteet, 5 op (JY)

Kielet ja viestintä

Työelämän englanti, 4 op (JAMK)

Työelämän viestintä, 5 op (JY)

Biotalous- ja ympäristöala

Biotalous, ympäristö ja ihminen, 5 op (JAMK)

Kevät 2020

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla, 3 op (JAMK)

Sosiaalityön käytännöt I, 5 op (JY)

Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, 5 op (JY)

Opetus- ja kasvatusala

Johdatus perheopintoihin, 5 op (JY)

Oppiminen ja ohjaus, 5 op (JY)

Kielet ja viestintä

Viestintä ja vaikuttaminen, 5 op (JY) KEVÄT 2020 - Viestinnän perusopinnot 25 op

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto