Mitä avoimia korkeakouluopintoja haluaisit Äänekoskelle? - Vaikuta!

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ja Jyväskylän yliopisto (JY) ovat tarjonneet yhteistyössä avointa korkeakouluopetusta Äänekoskella syksystä 2017 alkaen. Olemme nyt kartoittamassa lukuvuoden 2019-2020 opintotoiveita. Käy äänestämässä 28.5.2019 mennessä itseäsi kiinnostavia opintoja. Äänestämällä et sitoudu opintoihin, vaan vaikutat tulevaan tarjontaan. Ilmoittautuminen opintoihin tapahtuu myöhemmin erikseen.

Äänekosken kaupunki tukee korkeakouluopintojen suorittamista osana Hyvä arki –kampanjaa korvaamalla opintomaksuja kalenterivuoden 2019 aikana suoritetuista opinnoista enintään 10 opintopisteen verran/henkilö. Korvausta haetaan jälkikäteen. Äänekoskelaisiksi luetaan ne, joiden kotikunta on ollut Äänekoski 31.12.2018.

Voit äänestää seuraavista opinnoista 28.5. mennessä. Tutustu tarkempiin opintojaksokuvauksiin alta.

Siirry äänestämään

Kyselyyn vastaamisen jälkeen voit osallistua arvontaan, jossa palkintona ovat liput MM-ralleihin tai Keitele Jazziin (vapaavalintainen).

Kielet ja viestintä 

Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen, 5 op (JY) -Viestinnän ja median perusopintojen (25 op) opintojakso

Työelämän viestintä, 5 op (JY) -Viestinnän ja median perusopintojen (25 op) opintojakso

Viestintä ja vaikuttaminen, 5 op (JY) -Viestinnän ja median perusopintojen (25 op) opintojakso

Viestinnän johtamisenlink perusteet, 5 op (JY) -Liiketoimintaosaamisen perusopintojen (28 op) opintojakso

Intercultural Communication in Business Contexts, 5 cr (JAMK) -International Business –AMK-opintojen ydinopintoja

Työelämän englanti, 4 op (JAMK) -Soveltuu kaikkiin AMK-tutkintoihin JAMKissa

Työelämän ruotsi, 4 op (JAMK) -Soveltuu kaikkiin AMK-tutkintoihin JAMKissa

 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 

Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla, 3 op (JAMK) -Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintojen perusopintoja

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet, 3 op (JAMK) -Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintojen perusopintoja

Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin, 1 op (JY) -Liikunnan ja terveyden perusopintojen (25 op) opintojakso

Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio, 5 op (JY) -Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopintojen (25 op) opintojakso

Sosiaalityön johdanto, 5 op (JY) -Sosiaalityön perusopintojen (25 op) opintojakso

Sosiaalityön käytännöt I, 5 op (JY) -Sosiaalityön perusopintojen (25 op) opintojakso

Valtio ja yhteiskunta, 5 op (JY) -Sosiaalityön perusopintojen (25 op) opintojakso

Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa 1, 4 op (JY) -Gerontologian perusopintojen (26 op) opintojakso

Yhteiskuntateoriat, 5 op (JY) -Sosiaalityön perusopintojen (25 op) opintojakso

 Opetus- ja kasvatusala 

Ai­kuis­opis­ke­li­jan aka­tee­mi­nen opis­ke­lu­kyky 2 op

Draamakasvatuksen perusteet ja genreajattelu, 2op (JY) -Draamakasvatuksen perusopintojen (25 op) opintojakso

Erityispedagogiikan perusteet, 5 op (JY -Erityispedagogiikan perusopintojen (25 op) opintojakso

Johdatus perheopintoihin, 5 op (JY) -Perheopintojen perusopintojen (25 op) opintojakso

Oppiminen ja ohjaus, osa I, 2 op (JY) ja Oppiminen ja ohjaus, osa II, 3 op (JY) -Kasvatustieteen perusopintojen (25 op) opintojaksot

Yhteiskunta, työelämä ja yksilö muutosdialogissa, 5 op (JY) -Aikuiskasvatustieteen perusopintojen (25 op) opintojakso

Liiketalous, yrittäjyys, kaupallinen ala 

Johtamisen ja johtajuuden perusteet, 5 op (JY) -Henkilöstöjohtamisen perusopintojen (27 op) opintojakso

Kansantaloustiede, 5 op (JAMK) -Liiketalouden AMK-tutkinnon yhteisiä perusopintoja

Laskentatoimen perusteet, 5 op (JY) -Liiketoimintaosaamisen perusopintojen (28 op) opintojakso

Markkinoinnin perusteet, 5 op (JY) -Liiketoimintaosaamisen perusopintojen (28 op) opintojakso

Palveluiden johtamisen perusteet, 5 op (JAMK) -Liiketalouden AMK-tutkinnon yhteisiä perusopintoja

Tilastotieteen perusteet, 3 op (JAMK) -Liiketalouden AMK-tutkinnon yhteisiä perusopintoja

Yrittäjyys, 3 op (JAMK) -Soveltuu kaikkiin AMK-tutkintoihin JAMKissa

Matkailu

Responsible Tourism Managament, 5 cr (JAMK) -Tourism Management –AMK-opintojen ydinopintoja

 Bio- ja ympäristöala 

Biotalous, ympäristö ja ihminen, 5 op (JAMK) -Maaseutuelinkeinojen AMK-tutkinnon vaihtoehtoisia ammattiopintoja

Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet ,3 op (JY) -Luonnonvarat ja ympäristö -aineopintojen opintojakso

Metsien luonnonvarat ja monikäyttö, 3 op (JY) -Luonnonvarat ja ympäristö -aineopintojen opintojakso

Johdatus kestävään kehitykseen, 5 op (JY, tulossa syksy 2019) -Kestävä kehitys/ Ilmastonmuutos -monitieteinen opintokokonaisuus (JY)

 Tekniikka 

Hankinnan perusteet, 5 op (JAMK) -Logistiikan AMK-tutkinnon vaihtoehtoiset ammattiopinnot

Kehity 3D-tulostusosaajaksi, 3 op (JAMK) -AMK-tutkinnon vapaasti valittavia opintoja

Logistiikan perusteet, 3 op (JAMK) -Logistiikan AMK-tutkinnon ydinopintoja

Siirry äänestämään