Äänekosken lukio

Äänekosken lukio, alkuaan Äänekosken Yhteiskoulu, on perustettu vuonna 1931. Vanha lukio sijaitsi metsätehtaan kyljessä Häränvirran rannalla. Uusi Äänekosken lukiorakennus valmistui kesällä 2017, ja koulutyö aloitettiin 1.8.2017. Uusi lukio on lähellä matkakeskuskusta, terveyskeskusta ja Pohjoisen Keski-Suomen opiston Poken Piilolanniemen kampusta. Lukio ja Poke muodostavat yhdessä laajan toisen asteen kampuksen, jossa riittää mahdollisuuksia. Uudet tilat ovat puhtaat ja terveelliset ja ennen kaikkea modernin ajan vaatimukset täyttävät. Lukiossa opiskellaan, oivalletaan uutta ja viihdytään.

Äänekosken lukio on virallisestikin keskikokoinen lukio. Opiskelijamäärä vaihtelee 300 – 350 välillä. Näinkin suuri opiskelijamäärä tarkoittaa sitä, että kurssitarjottimemme on runsas ja monipuolinen. Pystymme tarjoamaan aina kaikki valtakunnalliset kurssit lähiopetuksena. Lisäksi koulukohtaisia kursseja on runsaasti.

Erityisesti on satsattu ohjaukseen ja opiskelijahuoltoon. Lukiossa on kaksi opinto-ohjaajaa turvaamassa henkilökohtaista ohjausta. Lisäksi lukiolla on oma toisen asteen psykologi, kuraattori ja terveydenhoitaja. Ryhmäkoot ovat järkeviä, ja opiskelun helpottamiseksi jokaiselle aloittavalle lukiolaiselle annetaan oma läppäri käyttöön.

Kansainvälinen, biopolkua kulkeva lukio tekee konkreettista korkeakouluyhteistyötä tarjoamalla korkea-asteen kursseja suoraan kurssitarjottimessa. Yhdistelmäopinnot onnistuvat toisen asteen kampuksella.

Aikuislinja toteutuu räätälöidysti. Kursseja saa suorittaa yhdessä innokkaiden nuorten kanssa.

Tutor- ja oppilaskuntatoiminta vilkasta, ja opettajien ja opiskelijoiden suhde välitön. Lukio tunnetaan yhteisöllisyydestä ja hyvästä hengestä. Pidämme huolta toinen toisistamme ja annamme mahdollisuuden rakentaa opiskelijan itsensä näköistä tulevaisuutta.

Lukio on ihmiselämän parasta ja antoisinta aikaa. Carpe diem.

Rehtori Jaana Tani
Kuhnamontie 5b, 44100 Äänekoski
Puh. 020 632 3170

Muokattu 22.11.2021

Wilma -kurssitiedot

Äänekosken Wilma-portaali.

Lukion Pedanet-sivut

Lisätietoja lukion tapahtumista ja ajankohtaisista asioista Pedanetissä.