Hakeminen ja maksut

Sähköiseen eAsiointiin

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Äkillisessä hoidon tarpeessa hakemus tulee toimittaa viimeistään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen alkamisajankohtaa.

Kaikkia uusia hoitopaikkoja koskeviin tiedusteluihin vastaavat perhepäivähoidon ohjaajaperhepalvelujohtaja ja päiväkodinjohtajat.

Ohjeet sähköisen hakemuksen täyttämiseen:

Mikäli sähköinen hakeminen ei ole teknisesti mahdollista, hakulomakkeen voi hakea päiväkodista tai kaupungintalolta. Voit myös tulostaa hakemuksen alla olevasta Tulostettavat lomakkeet -kohdasta

Asiakasmaksut

Asiakasmaksuihin liittyviin tiedusteluihin vastaavat perhepäivähoidon ohjaajapäiväkodinjohtajattoimistosihteerit ja perhepalvelujohtaja.

Tulorekisteri otetaan käyttöön varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämisessä

Kunnat saavat palkkatiedot tulorekisteristä 1.1.2020 alkaen ja eläke-etuustiedot 1.1.2021 lähtien.

Tiedot eivät tule kunnille automaattisesti, vaan ne katsotaan tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta.

Tulorekisteristä löytyvät tiedot maksetuista palkoista, luontoiseduista, palkkioista, työkorvauksisista sekä muista ansiotuloista. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset saadaan tulorekisteristä.

Asiakkaan on edelleen toimitettava tuloselvityskaavake allekirjoitettuna liitteineen niistä tuloista, joita ei saada tulorekisteristä.

Tulorekisteristä ei saada mm. Kelan etuustietoja, työttömyyskorvauksia, eläkkeitä, pääomatuloja tai yrittäjän tulotietoja. Näistä tuloista asiakkaan tulee toimittaa edelleen liitteet.

Mikäli tulotietoja ei toimiteta kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen alkamisesta, maksu määrätään korkeimman mukaan.

14.1.2020                          Varhaiskasvatus

Maksulaskuri

Tulostettavat lomakkeet

Tietosuojavaltuutetun ohje sähköpostin käytöstä sosiaalihuollossa (pdf)

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@aanekoski.fi (ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)

Sähköpostiosoitteita ei suositella käytettäväksi tietosuojalain piiriin kuuluvien tai muuten salassa pidettävien tietojen lähetykseen. Kyse on avoimesta internet sähköpostista, jossa viestin lähettäjää ei voida tunnistaa eikä viestiä salata. Suojaamattoman sähköpostiyhteyden kautta voidaan kysyä yleistä neuvontaa.