Kuntalaisaloite

Mikä on kuntalaisaloite

Kuntalaisaloitteilla viitataan kuntalain (410/2015) 23 ja 25 §:ssä tarkoitettuihin aloitteisiin. Näitä aloitteita ovat:

  • aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa, joita voivat tehdä kunnan asukkaat sekä kunnassa toimivat yhteisöt ja säätiöt;
  • aloitteita kunnan palvelua koskevassa asiassa, joita voivat tehdä kyseisen palvelun käyttäjät; ja
  • kansanäänestysaloitteita, joita voi tehdä vähintään neljä prosenttia 15 vuotta täyttäneistä kunnan asukkaista.

Kuntalaisaloitteen Äänekosken kaupungille voi tehdä Äänekosken kaupungin asukas, Äänekoskella toimiva yhteisö tai säätiö taikka Äänekosken kaupungin järjestämän palvelun käyttäjä. Äänekosken kaupungin asukkaita ovat ne, joiden kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta on Äänekoski.

Miten aloite tehdään

Kuntalaisaloitteen voi tehdä sähköisesti oikeusministeriön ylläpitämässä Kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelussa.

Kuntalaisaloite.fi

Jos aloitteen tekijä ei voi tai halua käyttää verkkopalvelua, vaihtoehtoisesti kuntalaisaloitteen voi tehdä kirjallisesti. Kirjallinen aloite lähetetään postitse os. Äänekosken kaupunki, Kirjaamo, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski. Aloitteessa on mainittava tekijän nimi ja kotiosoite. Halutessaan tekijä voi antaa yhteydenpitoa varten myös sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron.

Kuntalaisaloitetta ei voi tehdä sähköpostitse tai puhelimitse.

Aloitteen käsittely

Äänekosken kaupungille saapuneen kuntalaisaloitteen käsittelee kaupungin puolella se, jonka tehtäviin aloitteessa tarkoitettu asia kuuluu. Kun aloite on käsitelty loppuun, tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos tekijöitä on useita, kaupunki on yhteydessä ainoastaan aloitteen ensimmäiseen allekirjoittajaan.

Saapuneita aloitteita koskeviin tiedusteluihin vastaa asianhallintapäällikkö Liisa Kautto, puh. 040 537 5623, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@aanekoski.fi.

Muokattu 14.12.2017