Keittiöiden toimintatavat

Keittiöiden toimintatavan perustana on ruoan tuottaminen sekä siihen välittömästi tai myöhemmin liittyvä ruoan tarjoaminen. Toimintatapojen keskeiset periaatteet ja niiden mukaan toimivat keittiöt on lueteltu alla olevan otsikoinnin mukaisesti. 

Valmistuskeittiö / monitoimikeittiö

 • toimii aterioita valmistavana keittiönä, joissa ateriat tarjotaan keittiön yhteydessä tai toimitetaan palvelu-, jakelukeittiöön tai toimituspisteeseen
 • monitoimikeittiö toimii aterioita valmistavana keittiönä, joissa osa tuotannosta toimitetaan muualle, uloslähetettävät ateriat voivat sisällöltään ja annoskooltaan poiketa merkittävästi oman yksikön ruoasta
 • valmistuskeittiö on oma kustannuspaikka, joka laskuttaa valmistuksen, jakelun ja astiahuollon sekä mahdollisen kuljetuksen tilaajalta
 • keittiössä työskentelee ruokapalveluhenkilöstöä
 • Valmistuskeittiöitä ovat Keskuskeittiö, Koiviston koulun keittiö, Suolahden keskuskeittiö, Karhunlähteen päiväkodin keittiö, Alkulan päiväkodin keittiö ja Mikonpuiston päiväkodin keittiö
 • Monitoimikeittiöitä ovat Äänekosken terveyskeskuksen ravintokeskus, Konginkankaan palvelukeskuksen keittiö ja Suolahden keskuskeittiö

Palvelukeittiö

 • ateriat valmistetaan valmistuskeittiössä ja toimitetaan palvelukeittiöön pääsääntöisesti kuumana
 • energialisäkkeet kypsennetään  sekä kappaleruoat kuumennetaan palvelukeittiössä
 • palvelukeittiö kuuluu valmistuskeittiön kustannuspaikkaan, joka laskuttaa valmistuksen, jakelun ja astiahuollon sekä mahdollisen kuljetuksen
 • keittiössä työskentelee ruokapalveluhenkilöstöä
 • Palvelukeittiöitä ovat Lukion keittiö, Suolahden yhtenäiskoulun keittiö, Konginkankaan koulun keittiö, Hietaman koulun keittiö, Honkolan koulun keittiö, Piilolan päiväkodin keittiö, Teken päiväkodin keittiö

Jakelukeittiö

 • kaikki ateriat valmistetaan valmistuskeittiössä ja toimitetaan jakelukeittiöön
 • lähettävä keittiö hoitaa kuljetusastioiden pesun
 • jakelukeittiö kuuluu valmistuskeittiön kustannuspaikkaan, joka laskuttaa valmistuksen, jakelun ja astiahuollon sekä mahdollisen kuljetuksen
 • keittiössä työskentelee ruokapalveluhenkilöstöä
 • Jakelukeittiöitä ovat Mämmen koulun keittiö, Sumiaisten koulun keittiö, Katvelan ja Kellosepän päiväkotien keittiöt

Toimituspiste

 • kaikki ateriat valmistetaan valmistuskeittiössä ja toimitetaan toimituspisteeseen
 • lähettävä keittiö hoitaa kuljetusastioiden pesun
 • valmistuskeittiö laskuttaa valmistuksen, jakelun ja astiahuollon sekä mahdollisen kuljetuksen
 • lähettävä keittiö hoitaa kuljetusastioiden pesun
 • keittiössä ei työskentele ruokapalvelujen henkilöstöä
 • Toimituspisteitä ovat Sumiaisten päiväkoti, Suolahden terveysasema, Sumiaisten palvelutalo, Suolahden palvelukeskus, Suolahden palvelutalo Kotiranta, Vammaispalvelusäätiön yksiköt, Konginkankaan päiväkoti, Piilolan palvelukeskus, Kuhnamon seniorikeskus, Palvelutalo Tukipuu, Toimintakeskus
Muokattu 21.8.2019