Toimialat

Perusorganisaatio muodostuu neljästä toimialasta ja niitä johtavista lautakunnista.

Perusturvan (terveyspalvelut, sosiaalityö ja työelämään kuntoutumisen palvelut sekä arjen tuki) toimialaa johtaa lautakuntana 9-jäseninen perusturvalautakunta. Esittelijänä toimii perusturvajohtaja Saara Kuusela.

Teknistä ja ympäristötoimialaa johtaa 9-jäseninen tekninen lautakunta sekä 9-jäseninen ympäristölautakunta. Esittelijöinä toimivat tekninen johtaja Tommi Rautjärvi (tekninen lautakunta) ja ympäristöpäällikkö  (ympäristölautakunta).

Kasvun ja oppimisen toimialaa johtaa 9-jäseninen kasvun ja oppimisen lautakunta. Esittelijänä toimii opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä.

Vapaa-ajan palvelujen toimialaa johtaa 9-jäseninen vapaa-aikalautakunta. Esittelijänä toimii vs. vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen.

Yhteystiedot

Perusturvatoimiala

Perusturvalautakunnan esittelijä perusturvajohtaja Saara Kuusela 020 632 2100

Tekninen ja ympäristötoimiala

Teknisen lautakunnan esittelijä tekninen johtaja Tommi Rautjärvi 020 632 3355
Ympäristölautakunnan esittelijä ympäristöpäällikkö Juhana Jalkanen 020 632 3315

Kasvun ja oppimisen toimiala

Kasvun ja oppimisen lautakunnan esittelijä opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä 020 632 3000

Vapaa-aikapalveluiden toimiala 

Vapaa-aikalautakunnan esittelijä vs. vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen 020 632 3259 

Muokattu 18.1.2021