Toimialat

Kaupungin hallinto-organisaatio muodostuu neljästä toimialasta ja näitä johtavista lautakunnista.

Perusturvan (terveyspalvelut, sosiaalityö ja työelämään kuntoutumisen palvelut sekä arjen tuki) toimialaa johtaa sosiaali- ja terveyslautakunta. Esittelijänä toimii sosiaali- ja terveysjohtaja Saara Kuusela.

Teknistä ja ympäristötoimialaa johtaa kaupunkirakennelautakunta sekä ympäristölautakunta. Esittelijöinä toimivat tekninen johtaja Tommi Rautjärvi (tekninen lautakunta) ja ympäristöpäällikkö Juhana Jalkanen (ympäristölautakunta).

Kasvun ja oppimisen toimialaa johtaa opetus- ja kasvatuslautakunta. Esittelijänä toimii opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä.

Vapaa-aikatoimialaa johtaa kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Esittelijänä toimii vs. vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen.

Yhteystiedot

Perusturvatoimiala

Sosiaali- ja terveysjohtaja Saara Kuusela 020 632 2100

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi 020 632 3355
Ympäristöpäällikkö Juhana Jalkanen 020 632 3315

Kasvun ja oppimisen toimiala

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä 020 632 3000

Vapaa-aikatoimiala 

Vs. vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen 020 632 3259 

Muokattu 20.9.2021