Toimialat

Kaupungin hallinto-organisaatio muodostuu keskushallinnosta ja neljästä toimialasta. Toimialoja johtavat lautakunnat.

Sosiaali- ja terveystoimea (terveyspalvelut, sosiaalityö ja työelämään kuntoutumisen palvelut sekä arjen tuki) johtaa sosiaali- ja terveyslautakunta. Esittelijänä toimii sosiaali- ja terveysjohtaja Saara Kuusela.

Kaupunkirakenne- ja ympäristötoimea johtavat kaupunkirakennelautakunta ja ympäristölautakunta. Esittelijöinä toimivat tekninen johtaja Tommi Rautjärvi (kaupunkirakennelautakunta) ja ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen (ympäristölautakunta).

Opetus- ja kasvatustoimea johtaa opetus- ja kasvatuslautakunta. Esittelijänä toimii opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä.

Kulttuuri- ja liikuntatoimea johtaa kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Esittelijänä toimii vs. vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen.

Yhteystiedot

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveysjohtaja Saara Kuusela 020 632 2100

Kaupunkirakenne- ja ympäristötoimi

Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi 020 632 3355
Ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen 0400 893 683

Opetus- ja kasvatustoimi

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä 020 632 3000

Kulttuuri- ja liikuntatoimi

Vs. vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen 020 632 3259 

Muokattu 5.8.2022