Sosiaali- ja terveystoimi

Perusturva järjestää kuntalaisten sosiaalisen turvallisuuden ylläpitämiseksi tarvittavat sosiaalipalvelut ja huolehtii kansanterveyslain mukaisesti väestön terveyden edistämiseen ja sairauksien hoitamiseen liittyvistä tehtävistä. Toiminnassa painotetaan ennalta ehkäisevää, omatoimisuutta tukevaa ja toimintakykyä ylläpitävää työotetta.

Terveydenhuollon palvelut sisältävät terveyskeskuksen tuottamat vastaanotto- ja avopalvelut kuten lääkäreiden ja hoitajien vastaanottopalvelut, suun terveydenhuollon, mielenterveyspalvelut sekä työterveyshuollon palvelut. Terveydenhuollon palveluihin sisältyy myös terveyskeskuksen vuodeosastohoito sekä erikoissairaanhoidon järjestäminen. Neuvolapalvelut on organisoitu Kasvun ja oppimisen toimialueelle.

Sosiaalipalvelut käsittävät mm. toimeentulotuen, elatusturvan, lastensuojelun, päihdehuollon, kehitysvamma- ja muut vammaispalvelut sekä vanhustenhuollon palvelut. Lasten päivähoidon palvelut on järjestetty kasvun ja oppimisen toimialalla.

Toimiala vastaa myös työelämään kuntoutumisen palveluista. Työelämään kuntoutumisen palveluissa hoidetaan mm. kuntouttavaa työtoimintaa sekä työllistämispalveluita.

Arjen tuen vastuualueella hoidetaan mm. vanhusten ja vammaisten laitos-, asumis- ja kotihoidon sekä tukipalvelut, päivätoiminnat, kuntoutusohjaus sekä vanhusten ja vammaisten sosiaalityö.

Hallinto

Perusturvan palvelut on organisoitu kolmelle vastuualueelle, jotka ovat terveyspalvelut, sosiaalityö ja työelämään kuntoutumisen palvelut sekä arjen tuki.

Perusturvan toimialajohtajana toimii sosiaali- ja terveysjohtaja, terveyspaluiden vastuualueen päällikkönä toimii ylilääkäri, sosiaalityön ja työelämään kuntoutumisen vastuualueella sosiaalityön johtaja ja arjen tuen palveluissa palvelujohtaja.

Yhteystiedot

Toimisto

Torikatu 6 B, 2 krs
44100 Äänekoski
Avoinna 9.00-12.00, muulloin sopimuksen mukaan

Puhelinkeskus 020 632 2000

Sosiaali- ja terveysjohtaja Saara Kuusela 020 632 2100, Torikatu 6 B, 2 krs

Sosiaalityön johtaja Raija Kojo 040 571 4138, Torikatu 6 B, 2 krs

Palvelujohtaja Saara Paananen 0400 115 656, Hämeentie 1

Ylilääkäri Keijo Lukkarinen 040 500 4313, Terveyskatu 8

Apulaisylilääkäri Marju Tammelin  040 549 3120, Terveyskatu 8

Johtava hoitaja Anna-Kaisa Hyvönen 0400 649 547, Terveyskatu 8

Taloussihteeri Virpi Askola 040 754 2531, Torikatu 6 B, 2 krs

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoaetunimi.sukunimi@aanekoski.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)

Muokattu 4.8.2022