Äänekosken kaupungin laskutusohjeet

Äänekosken kaupunki vastaanottaa laskuja ensisijaisesti sähköisesti verkkolaskuina.

1 Verkkolaskut 

OVT-tunnus/Verkkolaskuosoite:

OVT-tunnus: 003720455205
Verkkolaskuoperaattorimme: CGI Suomi Oy
Välittäjätunnus (operaattoritunnus): 003703575029

2 Paperilaskut 

Paperilaskut tulee lähettää alla mainittuun osoitteeseen tai vaihtoehtoisesti voi muodostaa sähköisen laskun Toimittajaportaalissa:
Äänekosken kaupunki
PL 799
00074 CGI

Mikäli laskuttaja lähettää laskuja sähköpostilla, niin ne tulee toimittaa PDF-formaatissa tulkittavaksi jompaankumpaan seuraavista osoitteista:
ostolaskut.fi@cgi.com tai purchaseinvoices.fi@cgi.com

Yksi sähköposti voi sisältää useita PDF-tiedostoja (max 10 kpl), mutta yhdessä PDF-tiedostossa tulee olla vain yksi lasku ja siihen mahdollisesti kuuluvat liitteet. PDF-tiedostossa pitää olla samat osoitetiedot kuin paperilaskulla.

Laskutusosoitteisiin ei saa lähettää muuta aineistoa kuin laskuja liitteineen. Muu mahdollinen materiaali tulee lähettää Äänekosken kaupungin muihin postiosoitteisiin.

Kaikissa Äänekosken kaupungille osoitetuissa laskuissa tulee viitetietona mainita tilaajan nimi.

3 Toimittajaportaali 

Sellaiset Äänekosken kaupunkia laskuttavat toimittajat, joilla itsellään ei ole käytössä sähköiseen laskutukseen soveltuvaa ohjelmistoa, voivat Äänekosken kaupungin tarjoamassa Toimittajaportaalissa luoda laskunsa Äänekosken kaupungille aitoina verkkolaskuina ja näin ohittaa paperilaskujen tulostus- ja postitusprosessin. Toimittajaportaalin käyttö edellyttää Äänekosken kaupungilta laskuttajan lisäämistä Toimittajaportaaliin ja näin ollen, mikäli laskuttaja haluaa käyttää Toimittajaportaalia, tulee laskuttajan olla yhteydessä alempana kohdan ”lisätietoja antaa” oleviin henkilöihin. Ilmoittakaa yrityksenne yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero, niin olemme teihin yhteydessä.

Lisätietoja verkkolaskuista saat tutustumalla sivuun www.tieke.fi

Lisätietoja antaa:

Minna Pohjaranta
taloussihteeri
(puh) 0400 115 173, minna.pohjaranta@aanekoski.fi

Muokattu 15.4.2021