Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta toimii sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain, lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, sekä tartuntalain tarkoittamana toimielimenä. Perusturvalautakunnan toimialaan kuuluu terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden järjestäminen. 

Perusturvalautakunta päättää toimialaa koskevassa lainsäädännössä ja sen perusteella annetuissa alemman asteisissa määräyksissä ja ohjeissa säädetyistä asioista, toiminnassa noudatettavista yleisistä perusteista ja ohjeista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävien maksujen perusteista.

Perusturvalautakunnan yksilöjaosto päättää sosiaalihuollon lainsäädäntöön perustuvista, yksilöä koskevista asioista silloin kun niitä ei ole siirretty viranhaltijoille ja käsittelee asiakasasioissa annettujen päätösten oikaisuvaatimukset ja valitukset.

Lautakunnan esittelijänä toimii perusturvajohtaja Saara Kuusela ja yksilöjaoston esittelijänä sosiaalityön johtaja Raija Kojo.

Lautakunnan jäsenet

Toimikausi 11.6.2019-31.7.2021 

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Piia Flink-Liimatainen Mika Vesalainen
Eero Hakonen Leena Raitanen
Riikka Happo Elina Turunen
Simo Holopainen Jarkko Kaukometsä
Seppo Hänninen Kauko Pasanen
Mari Paananen Marko Hokkanen
Tanja Pellinen Johanna Helminen
Pentti Salminen Erkki Vilén
Marke Tuominen Pirjo Ilves

Lautakunnan puheenjohtana toimii Simo Holopainen ja varapuheenjohtajana Marke Tuominen.

Yhteystiedot (pdf) 

Muokattu 5.5.2021