Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta vastaa tilaajana toimitilojen suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta ja huolehtii rakennuttajavalvonnasta sekä isännöitsijävelvoitteista ja omaisuuden arvon säilymisestä. Toimiala rakentaa tai rakennuttaa sekä hallitsee kunnan omassa käytössä olevia toimitiloja ja tilaajana vastaa niiden ylläpidosta ja hoidosta.

Lautakunta vastaa yhdyskuntateknisen rakentamisen ja yleisten alueiden suunnittelusta ja rakentamisen valvonnasta sekä tilaajana hoidosta ja kunnossapidosta.

Lautakunta valmistelee vesihuollon yleistä kehittämistä ja toiminta-aluepäätöksiä koskevat asiat.

Lautakunta huolehtii kunnalle lainsäädännössä osoitetuista asuntotoimea, yksityisteitä, tie- ja vesiliikennettä ja romuajoneuvoja koskevista tehtävistä ja vastaa joukkoliikenneasioista.

Huom! Teknisellä lautakunnalla ei ole jätehuoltoon liittyviä tehtäviä enää 30.6.2017 jälkeen. Kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaisesti Äänekosken kaupungin jätehuoltoviranomaisena toimii 1.7.2017 lukien kuntien yhteinen toimielin Sydän-Suomen jätelautakunta.

Lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja Tommi Rautjärvi.

Lautakunnan jäsenet

Toimikausi 11.6.2019-31.7.2021 

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Mirja Alanurmi Erkki Uusitalo
Mauri Ilves Teuvo Hiltunen
Erkki Kautto Tomi Kinnunen
Kari Kumpulainen Marko Hokkanen
Eila Nurmi Helena Seppälä-Kupari
Riitta Nyrönen Mari Paananen
Anna-Riitta Pentinpuro Kristiina Pikkupeura
Harri Piilonen Raimo Lampinen
Riku Tulla Kati Somiska

Lautakunnan puheenjohtajana toimii Anna-Riitta Pentinpuro ja varapuheenjohtajana Eila Nurmi.

Yhteystiedot (pdf)

Muokattu 20.4.2021