Kuntalaisaloite

 

Kuntalain (410/2015) 23 §:n perusteella asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Kuntalaisaloitteen Äänekosken kaupungille voi tehdä sähköisesti oikeusministeriön ylläpitämässä Kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelussa.

Jos aloitteen tekijä ei voi tai halua käyttää em. verkkopalvelua, vaihtoehtoisesti kuntalaisaloitteen voi tehdä kirjallisesti. Kirjallinen aloite lähetetään postitse os. Äänekosken kaupunki, Kirjaamo, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski. Aloitteessa on mainittava tekijän nimi ja kotiosoite.

Kuntalaisaloitetta ei voi tehdä sähköpostitse tai puhelimitse.