Keskeiset taloustiedot vuonna 2016

  1 000 €
Toimintatuotot 23 472
Toimintakulut -132 821
Toimintakate -109 349
   
Verotulot 73 277
Valtionosuudet 44 000
Rahoitustuotot 1 750
Rahoituskulut -650
Vuosikate 9 028
   
Poistot -7 400
Tilikauden ylijäämä 1 628
   
Kunnallisvero 62 879
Yhteisövero 6 066
Kiinteistövero 4 332
   
Investoinnit 8 377
   
Lainat 1.1. (tp 2015) 83 050
Lainat 31.12. 82 454
Lainat €/asukas 4 123
   
Kunnallisveroprosentti 21,5 
Kiinteistöveroprosentit  
  Yleinen 1,10
  Asuinrakennukset 0,50
  Vapaa-ajan rakennukset 1,10
  Voimalaitosrakennukset 2,85

Yhteystiedot

Talousjohtaja Tapani Hämäläinen
020 632 2070

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)

Yhteystiedot

Talousjohtaja Tapani Hämäläinen
020 632 2070

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)