Keskeiset taloustiedot vuodelta 2017

1 000 €
Toimintatuotot 22 077
Toimintakulut -128 966
Toimintakate -106 874
Verotulot 76 696
Valtionosuudet 44 660
Rahoitustuotot 1 873
Rahoituskulut -196
Vuosikate 16 160
Poistot -8 560
Tilikauden ylijäämä 7 600
Kunnallisvero 62 984
Yhteisövero 8 990
Kiinteistövero 4 722
Investoinnit 4 660
Lainat 1.1.  72 044
Lainat 31.12. 68 288
Lainat €/asukas 3 567
Kunnallisveroprosentti 21,5
Kiinteistöveroprosentit
  Yleinen 1,10
  Asuinrakennukset 0,50
  Vapaa-ajan rakennukset 1,10
  Voimalaitosrakennukset 2,85

Yhteystiedot

Talousjohtaja Tapani Hämäläinen
020 632 2070

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)