Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta toimii sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain, lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, sekä tartuntalain tarkoittamana toimielimenä. Perusturvalautakunnan toimialaan kuuluu terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden järjestäminen. 

Perusturvalautakunta päättää toimialaa koskevassa lainsäädännössä ja sen perusteella annetuissa alemman asteisissa määräyksissä ja ohjeissa säädetyistä asioista, toiminnassa noudatettavista yleisistä perusteista ja ohjeista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävien maksujen perusteista.

Perusturvalautakunnan yksilöjaosto päättää sosiaalihuollon lainsäädäntöön perustuvista, yksilöä koskevista asioista silloin kun niitä ei ole siirretty viranhaltijoille ja käsittelee asiakasasioissa annettujen päätösten oikaisuvaatimukset ja valitukset.

Lautakunnan esittelijänä toimii perusturvajohtaja Saara Kuusela ja yksilöjaoston esittelijänä sosiaalityön johtaja Outi Markkanen.

Lautakunnan jäsenet

Toimikausi 13.6.2017-31.5.2019 

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Paula Forsgrén Mika Vesalainen
Eero Hakonen Leena Raitanen
Riikka Happo Elina Viik
Simo Holopainen Jarkko Kaukometsä
Seppo Hänninen Kauko Pasanen
Mari Paananen Jarkko Kemiläinen
Tanja Pellinen Johanna Helminen
Pentti Salminen Erkki Vilén
Marke Tuominen Pirjo Ilves

Valittiin lautakunnan puheenjohtajaksi Simo Holopainen ja varapuheenjohtajaksi Marke Tuominen.

Yhteystiedot (pdf)