Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta toimii mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena sekä kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena.

Lisäksi lautakunta toimii maa-aineslain tarkoittamana lupaviranomaisena.

Lautakunnan esittelijänä toimii ympäristöpäällikkö. 

Lautakunnan jäsenet

Toimikausi 13.6.2017-31.5.2019 

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Mirja Alanurmi Riitta Nyrönen
Johanna Helminen Merja Pekkala
Joni Kotilainen Teuvo Hiltunen
Anniina Ojajärvi Antero Rautiainen
Kauko Pasanen Ville Rantanen
Paavo Tamminen Erkki Vilén
Veikko Tarvainen Tuula Lehtonen
Kimmo Tuikka Tommi Sulkala
Elina Viik Michelle Seppälä

Valittiin lautakunnan puheenjohtajaksi Kimmo Tuikka ja varapuheenjohtaksi Paavo Tamminen.

Yhteystiedot (pdf)