Tarkastuslautakunta

Kaupungin hallinnon ja talouden valvontaan kuuluu sekä ulkoinen että sisäinen valvonta.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus.

Ulkoinen valvonta on toimivasta johdosta riippumatonta. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat  tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaisesti.

Kuntalain mukaan valtuuston on asetettava kuntaan tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. Se arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.

Tarkastuslautakunta ei suorita tilintarkastusta, vaan kunnan tilintarkastajana toimii valtuuston valitsema JHTT-tilintarkastaja tai JHTT-yhteisö. Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat tilintarkastusjärjestelmän kannalta maallikoita.

Lautakunnan jäsenet

Toimikausi 1.6.2017-31.5.2021  

Jäsen  Henkilökohtainen varajäsen
Olli Jämsén  Martti Isoviita
Vappu Kautto   Merja Pekkala
Marja Kolari  Paula Forsgrén
Minna Kuusjärvi  Paul Lilienkampf
Tuula Lehtonen   Mari Paananen
Pekka Ouli   Pentti Salminen
Erkki Pönkänen   Marko Nykänen
Hilkka Vepsä   Liudmila Pöyhönen
Jari Väätäinen   Sami Mertaniemi

Valittiin tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Pekka Ouli ja varapuheenjohtajaksi Olli Jämsén.

Yhteystiedot (pdf)