Asukaskysely 8.5.-11.6.2023

Asukaskysely kävelyn ja pyöräilyn kehittämistarpeista Äänekoskella

mies ja pyörä
Äänekosken kaupunki on käynnistänyt kävelyn ja pyöräilyn kehittämisen tarveselvityksen. Tavoitteena on kartoittaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden nykytilaa sekä kehittämistarpeita. 

Karttapohjaisella kyselyllä kerätään tietoa nykyisen kävely- ja pyöräilyinfrastruktuurin ongelmakohdista. Kysely täydentää vuonna 2022 ja 2021 toteutettuja selvityksiä äänekoskelaisten liikkumistottumuksista sekä kävelyyn ja pyöräilyyn liittyvistä asenteista. Tietoa hyödynnetään osana Elämän kestävä Äänekoski -hankettatoteutettavan Äänekosken kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laadinnassa

Lisäksi toukokuun loppupuolella asukkaiden on mahdollista osallistua avoimeen ideointityöpajaan, jossa etsitään ratkaisuja kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi. Työpaja on osa 31.5.2023 järjestettävää Äänekosken Liikuntafoorumi 2023 -tapahtumaa.

Vastaa kyselyyn 11.6.2023 mennessä

Kyselyssä palautetta ja kehitysehdotuksia voi antaa vapaasti palauteteksti-laatikkoon, koskien esimerkiksi:

  • väyläverkon kuntoa ja kunnossapitoa
  • väyläverkon varustelutasoa esim. opasteet, valaistus, penkit, roska-astiat
  • reittien kattavuutta & palveluiden saavutettavuutta
  • liikenteen sujuvuutta, esteettömyyttä & liikenneturvallisuutta
  • pyöräpysäköinnin olosuhteita esim. pyörätelineiden ja -katosten varustelu ja riittävyys
  • linja-autoliikenteen liityntäpysäkkien varustelutasoa
  • pyöräilyyn liittyvän informaation laatua ja saavutettavuutta
  • pyöräilyä tukevia palveluita esim. huoltomahdollisuudet, polkupyörien vuokraus

Palautetekstin oheen voi liittää myös tiedostoja (esim. valokuva) havainnollistamaan ongelmakohtaa. Palautteen voi merkitä julkiseksi, jolloin se näkyy karttatasolla muille vastaajille. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti.

Kysely on avoinna kaupungin karttapalvelussa 8.-11.6.2023. Kyselyn toteuttavat Äänekosken kaupungin liikuntapalvelut ja ympäristötoimi.

Kyselyn vastausaikaa on pidennetty alkuperäisestä (24.5.).

Vastaa kyselyyn

Lisätietoja

Ilmastokoordinaattori
Juho Liimatainen
040 681 8813
juho.liimatainen@aanekoski.fi

Liikuntapalvelut