Perusavustuslomake yhdistyksen toimintaan

Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Huom! Sosiaali- ja terveyspalvelujen perusavustukset yhdistystoimintaan haetaan omalla lomakkeella.

Yhdistyksen perustiedot

Toimihenkilöt

Puheenjohtajan yhteystiedot 


Sihteerin yhteystiedot


Rahastonhoitajan yhteystiedot

Yhdistyksen toiminta

Toimipaikat (lukumäärä ja alueellinen jakautuminen, missä) ja toiminnan alueellinen jakaantuminen (missä toimitaan)
Harrastajien määrä (liikunta- ja kulttuuriyhdistykset, huom. lajit eriteltävä) ja toimintaan osallistuvien määrä (kyläyhdistykset, nuorisoyhdistykset ja sosiaali- ja terveysalan yhdistykset)
Järjestetyn toiminnan määrä (liikuntayhdistykset: lajien, jaostojen ja kilpailutoiminnan määrä eriteltävä) (kulttuuriyhdistykset: näyttelyt, tapahtumat, jne.)
Lapset, nuoret, vanhukset, erityisryhmät, jne. Mitä toimintaa ja miten toiminta kohdentuu?
Tekeekö yhdistys yhteistyötä paikallisesti / valtakunnallisesti / kansainvälisesti? Kenen kanssa ja mitä?

Haettava avustus

Selvitys myönnetyistä avustuksista

Erottele kohdeavustukset, nimi ja summa

Avustuksen myöntämisen ehdot

Avustus myönnetään vain sillä ehdolla, että avustuksen käytön valvomiseksi kunnan tilintarkastajille varataan mahdollisuus avustusta saavan yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen.

Lisätiedot

Liitteet

Liitä hakemukseen seuraavat liitteet: 

  • Toimintasuunnitelma sille kaudelle, jolle avustusta haetaan 
  • Talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan
  • Toimintakertomus edelliseltä vuodelta 
  • Vahvistettu tilinpäätös edelliseltä vuodelta (tuloslaskelma, tase, tilin-/toiminnantarkastajien lausunto)
  • Yhdistyksen säännöt, mikäli hakija ei ole hakenut perusavustusta aiemmin

Voit lisätä useita liitetiedostoja, maksimimäärä 6 kpl, yksittäisen tiedoston maksimikoko 4,5 Mt. Nimeä liittämäsi tiedostot selkeästi. Sallitut tiedostotyypit: pdf, doc(x), RTF, jpg. Nimeä tiedostot selkeästi. Lataaminen voi kestää, mikäli tiedostot ovat suuria. 

    Tietosuoja

    Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytänteemme.