Asiakasrekisteri

Kirjasto kerää lainaustietojen rekisteröintiä varten tiedot asiakkaista tietokantaan. Jokaisella on tietosuojalain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kenenkään ulkopuolisen käyttöön eikä tietoja myydä.

Lainauskortin saa kirjastosta esittämällä henkilöllisyystodistuksen. Alle 15-vuotialta vaaditaan ennen lainauskortin antamista huoltajan allekirjoittama suostumus.

Lainauskortti on henkilökohtainen ja se on esitettävä aina kirjastossa asioitaessa. Kortin haltija on vastuussa kaikesta kortilla lainatusta aineistosta. Osoitteen- ja nimenmuutos on ilmoitettava kirjastoon.

Kadonneesta kirjastokortista on syytä ilmoittaa välittömästi kirjastoon, jotta hukkunut kortti voidaan asettaa lainauskieltoon.

Rekisteriselosteet

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen