Omatoimiajat Äänekosken kirjastoissa

Pääkirjaston omatoimitunnit

Äänekosken pääkirjastossa on käytössä aamupäivien omatoimitunnit:

MA - PE klo 10.00 - 12.00

Sisäänkirjautumista kirjastokortilla ei tarvita, ovet ovat avoinna kaikkiin omatoimiajalla käytettäviin tiloihin. Omatoimituntien aikana henkilökunta on muissa tehtävissä, eikä päivystä asiakaspalvelutiskillä.

Asiakkaiden käytössä ovat seuraavat palvelut:
 • aineiston palautus (palautusvaunut ja -laatikot)
 • varausten nouto ja aineiston lainaus automaatilla
 • yleisötietokoneet, tulostus, skannaus ja kopiointi (maksut tulosteista ja kopioista eteisen kopiokoneen vieressä olevaan lippaaseen)

Huomioithan, että henkilökunta opastaa kirjaston laitteiden käytössä vain asiakaspalveluaikana.

Omatoimiajat lähikirjastoissa

Osa Äänekosken kirjastoista on avoinna erikseen asiakaspalveluajalla, jolloin henkilökunta on paikalla, ja lisäksi laajemmalla omatoimiajalla ilman henkilökuntaa. Kirjastojen tiloihin pääsee kirjautumalla sisään KESKI-kirjastokortilla ja siihen liitetyllä PIN-koodilla, jonka saa henkilökohtaisesti kirjastosta.

Lehtilukusalin omatoimikäyttö Suolahden kirjastossa

Suolahden lähikirjaston lehtilukusaliin pääsee kirjaston normaalien aukioloaikojen lisäksi viikonloppuisin, kun henkilökunta ei ole paikalla. Lehtilukusali on omatoimisesti avoinna:

LA - SU klo 8.00 - 16.00

Lehtisalin omatoimikäytön ikäraja on 18 vuotta.
Omatoimiajat eivät toistaiseksi koske koko Suolahden kirjastoa.

Kirjaston sanomalehdet

Sanomalehdet tulevat postiluukusta eteisessä olevan laatikon päälle. Aamun omatoimiajan ensimmäinen asiakas voi noutaa ne sieltä ja tuoda lehtilukusaliin.

SISÄÄNPÄÄSY SUOLAHDEN KIRJASTON LEHTISALIIN:

SYÖTÄ KIRJASTOKORTIN VIIVAKOODI LUKIJAN SÄTEELLE

NÄPPÄILE PIN-KOODI

TYÖNNÄ ULKO-OVI AUKI TAI KÄYTÄ OVENAVAUSPAINIKETTA

Omatoimiajat Sumiaisten ja Konginkankaan kirjastoissa

Sumiaisten ja Konginkankaan lähikirjastoissa on asiakaspalveluajan lisäksi laajemmat aukioloajat omatoimikäyttöön:

MA - SU klo 8.00 - 21.00

Henkilökunta on paikalla:
TI klo 12.00 - 19.00
KE ja TO klo 8.00 - 15.00

Omatoimiaikana asiakkaiden käytössä ovat kirjastojen tilojen ja kokoelmien lisäksi seuraavat palvelut:

 • aineiston palautus (automaatilla tai palautusluukkuihin)
 • varatun aineiston nouto ja lainaus automaatilla
 • yleisötietokoneet, tulostus, skannaus ja kopiointi (maksut tulosteista ja kopioista kopiokoneen vieressä olevaan lippaaseen)

Aineiston palauttaminen

Palautettaessa asiakas lajittelee aineiston automaatin ilmoitusten mukaisesti. Kirjaston ulkopuolella oleviin palautusluukkuihin jätetyt aineistot kirjautuvat kirjastojärjestelmään palautetuiksi vasta kun kirjaston henkilökunta on seuraavan kerran paikalla

Kirjaston sanomalehdet

Omatoimiajan ensimmäinen asiakas voi noutaa kirjaston sanomalehdet tien varresta vaaleasta yhteispostilaatikosta ja tuoda ne sisälle kirjastoon.

NÄIN PÄÄSET OMATOIMIAIKANA SISÄÄN KIRJASTOJEN TILOIHIN

SYÖTÄ KIRJASTOKORTIN VIIVAKOODI LUKIJAN SÄTEELLE

NÄPPÄILE  4-NUMEROINEN PIN-KOODI

ULKO-OVI AVAUTUU AUTOMAATTISESTI - HUOLEHDITHAN ETTÄ OVI SULKEUTUU JÄLKEESI!

OMATOIMIKÄYTÖN EHDOT

 1. Omatoimiasiakkaita ovat automaattisesti kaikki yli 7-vuotiaat, joilla on Keski-kirjastojen kirjastokortti ja siihen liitetty PIN-koodi.
  Huoltajan on mahdollista estää joko Konginkankaan tai Sumiaisten tai molempien näiden Äänekosken omatoimikirjastojen käyttö alle 15-vuotiaan huollettavansa kirjastokortilla. Omatoimikirjaston käytön estämiseksi huoltajan tulee toimittaa tätä tarkoitusta varten oleva lomake mihin tahansa Äänekosken kirjaston toimipisteeseen. Esto on voimassa toistaiseksi tai kunnes huollettava täyttää 15 vuotta. Alle 7-vuotiaat eivät voi käyttää omatoimikirjastoa omalla kirjastokortillaan, vaan he asioivat omatoimiajalla huoltajansa seurassa.

 2. Asiakas sitoutuu noudattamaan Keski-kirjastojen käyttösääntöjä ja asioimaan kirjastossa niin, ettei aiheuta häiriötä muille asiakkaille eikä vahingoita kirjaston tiloja tai kokoelmia. Asiakas on velvollinen korvaamaan kaikki aiheuttamansa vahingot. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan kaikista häiriöistä ja ongelmista kirjastolle. Kirjasto on yleinen tila, jossa noudatetaan järjestyslakia (612/2003).

  Keski-kirjastojen käyttösääntöjen tai Äänekosken omatoimikirjaston ohjeiden rikkomisesta seuraa omatoimikirjaston käyttöoikeuden menetys
  . Rikkomuksista tehdään tarvittaessa ilmoitus poliisille. Alle 15-vuotiaan asiakkaan käyttäytymisestä ja mahdollisesti aiheuttamista vahingoista on vastuussa huoltaja.

 3. Asiakas kirjautuu sisään omatoimikirjastoon kirjastokortilla ja PIN-koodilla, joten omatoimikirjaston käyttöoikeus on henkilökohtainen. Jos huoltaja vierailee kirjastossa lasten kanssa, riittää että vain huoltaja kirjautuu sisään. Sisään kirjautunut asiakas on vastuussa myös muiden sisään päästämiensä henkilöiden tekemisistä.

 4. Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa kirjastoon yhteystietojensa muuttumisesta ja kirjastokorttinsa katoamisesta. Siihen saakka, kunnes asiakas ilmoittaa kirjastolle korttinsa katoamisesta, asiakas on korvausvelvollinen myös niistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet ulkopuolisten käyttäessä asiakkaan korttia.

 5. Kun asiakas kirjautuu sisään omatoimikirjastoon, hänen kirjautumistietonsa tallennetaan kirjaston tietokantaan. Kirjaston tiloissa on tallentava kameravalvonta ja siellä käy myös vartija.

 6. Henkilökunnan palveluajan päätyttyä kaikkien asiakkaiden on poistuttava kirjaston tiloista ja kirjauduttava uudelleen sisään kirjastokortilla ja PIN-koodilla.

 7. Omatoimiajan päätyttyä asiakkaan tulee poistua kirjastosta viipymättä. Omatoimiajan alkamisesta ja päättymisestä ilmoitetaan kuulutuksella. Asiakkaan tulee myös huolehtia siitä, että ovi menee lukkoon sekä sisään tultaessa että poistuttaessa.

 8. Hätätilanteita varten kirjaston tiskillä ja ilmoitustaululla on yleinen hätänumero ja kiinteistön ongelmiin (esimerkiksi ulko-ovi ei mene lukkoon) liittyen kunnan teknisen päivystyksen päivystysnumero. Kirjastoasiointiin liittyviä ongelmia voidaan selvittää henkilökunnan ollessa paikalla.

 9. Äänekosken kirjasto voi tehdä muutoksia aukioloaikoihin ja omatoimikäytön ohjeisiin. Niistä tiedotetaan asiakkaille ilmoituksilla kirjaston tiloissa, kirjaston verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Asiakas voi luopua omatoimikäyttöoikeudestaan käymällä henkilökohtaisesti missä tahansa Äänekosken kirjaston toimipisteessä perumassa käyttöoikeutensa.

Käyttöehdot ja ohjeet ladattavana PDF-tiedostona 


Tietosuojaselosteet

Omatoimikirjastoissa on käytössä kamera- ja kulunvalvontajärjestelmät, joiden tietosuojaselosteet löydät Äänekosken kaupungin Tietosuojaselosteet-sivulta.

Ajankohtaista  /  Omatoimiajat Äänekosken kirjastoissa