Avustukset


Perusavustukset

Vapaa-aikalautakunta myöntää vuosittain perusavustuksia rekisteröityjen kulttuuriyhdistysten säännölliseen toimintaan. Perusavustukset myönnetään kerran vuodessa ja niiden hakuaika on maaliskuussa.

Perusavustuslomake

Kohdeavustukset

Vapaa-aikajohtaja myöntää kohde- ja tappiontakuuavustuksia äänekoskelaisille yksityishenkilöille, yhdistyksille ja yhteisöille.

Kohdeavustuksia myönnetään:

  • Toimintakuluihin äänekoskelaisille taiteilijoille, harrastajille, yhdistyksille tai muille yhteisöille.
  • Koti- ja ulkomaille suuntautuviin esiintymis- ja kilpailumatkoihin.
  • Kulttuuritilaisuuksien, -kurssien ja seminaarien järjestämiseen, sekä niihin osallistumiseen.
  • Kulttuuritilaisuuksien järjestämisestä aiheutuvien tappioiden korvaamiseen.

Kohdeavustuksia ei myönnetä yksittäisten soitinten ja / tai taidevälineiden hankitaan. 

Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden ajan.

Hakemus on toimitettava allekirjoitettuna vähintään kaksi (2) viikkoa ennen toimintaa tai tapahtumaa kulttuuritoimeen osoitteeseen Kalevankatu 2, 44100 Äänekoski tai sähköpostitse skannattuna liitetiedostona kulttuuri[at]aanekoski.fi.

Myöhässä tulleita avustushakemuksia ei käsitellä!

Kaikkien myönnettävien avustusten osalta edellytetään omavastuuosuutta, joka on vähintään 50 % kuluista.

Tappiontakuuavustus maksetaan jälkikäteen. Muut kohdeavustukset maksetaan myönteisen päätöksen ja valitusajan päättymisen (3 viikkoa) jälkeen avustuksensaajan ilmoittamalle tilille.

Kohdeavustuksista on aina tehtävä tiliselvitys, joka on toimitettava kulttuuritoimeen tiliselvityslomakkeella päätöksessä annettuun päivämäärään mennessä. Tiliselvitykseen liitetään kuittijäljennökset kokonaisrahoituksesta tuloineen ja menoineen.

Mikäli kohdeavustuksesta ei tehdä asianmukaista tiliselvitystä määräaikaan mennessä, kulttuuritoimi perii myönnetyn avustuksen takaisin. 

Avustus tai sen osa on myöhemmin perittävissä päätöksentekijän toimesta takaisin, ellei toiminta ole ollut hakemuksen mukaista tai kustannukset ovat oleellisesti alhaisemmat avustushakemuksen osoittamista tiedoista.

Kohdeavustuksen voi käyttää ainoastaan päätöksessä myönnettyyn tarkoitukseen. Mikäli käyttötarkoitus muuttuu tai toiminta peruuntuu, on muutosta haettava kirjallisesti vapaa-aikajohtajalta ennen kohdeavustuksen käyttöä. 

Kohdeavustuslomake

Tiliselvityslomake

Yhteystiedot

Kulttuuritoimisto
Painotalo
Kalevankatu 2
44100 ÄÄNEKOSKI

Avoinna
ma - pe klo 9-12 ja 13-15

Vs. vapaa-aikajohtaja
Jukka-Pekka Pohjolainen
020 632 3259

Vs. kulttuurituottaja
Laura-Kristiina Moilanen
040 186 3276

Toimistosihteeri
Mirja Halminen
020 632 3256

Toivomme sähköiset yhteydenotot ensisijaisesti osoitteeseen: kulttuuri(a)aanekoski.fi

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)