Kokoelmat

Äänekosken museotoimen esine-, valokuva-, taide- ja arkistokokoelmissa on noin 42 000 sähköiseen järjestelmään luetteloitua tallennetta. Ne soveltuvat hyvin tutkimus- ja selvityskäyttöön. Kokoelmien rungon muodostavat maa- ja metsätalouteen, metsäteollisuuteen, kaupunkikulttuuriin ja työväenperinteeseen liittyvät aineistot. 

Äänekosken kaupunginmuseon vajaan 5 400 yksikön esinekokoelmassa on eri ammattialojen työvälineistön ja muun pienesineistön lisäksi runsaasti asusteita ja kodintekstiilejä. Valokuvakokoelma sisältää noin 21 000 sähköiseen järjestelmään luetteloitua kuvaa. Laajimmat aihekokonaisuudet liittyvät rakennus- ja kaupunkikuviin sekä paikalliseen työväenperinteeseen, urheiluun ja puunjalostusteollisuuteen. Yli 3 000 yksikön arkistokokoelma sisältää mm. mittavan rakennustutkimustiedoston, sosiaalidemokraattisen työväenyhdistyksen arkiston sekä laajan maatalouteen ja työväenperinteeseen liittyvän nauhoite- ja käsikirjoitusaineiston.

Äänekosken taidemuseo hallinnoi Toivo Parantaisen taidemuseosäätiön omistamaa teoskokoelmaa, johon kuuluu 765 teosta. Kokoelma on grafiikkapainotteinen. Kokoelmassa on edustettuna runsaat 80 ammattitaiteilijaa sekä pieni joukko harrastelijoita.

Äänekosken taidemuseo hallinnoi myös Äänekosken kaupungin 375 teoksen taidekokoelmaa, johon on liitetty Konginkankaan kunnan, Sumiaisten kunnan ja Suojarinteen kuntayhtymän omistuksessa olleet taideteokset. Suolahden kaupungin taidekokoelma, 165 inventoitua teosta, on säilytetty omana kokonaisuutenaan. Sitä kartutetaan vain lahjoituksin, ja sitä hallinnoi myös taidemuseo.

Äänekosken taidemuseon oma kokoelma on tuorein kokoelma. Sitä kartutetaan aktiivisesti ostoin ja lahjoituksin. Kokoelmaan kuuluu 255 teosta (2021), joista 45 % on 2000-luvun kuvataidetta. Suolahden kaupungin taidehankintarahasto on mahdollistanut paikallisen taiteen hankinnan kokoelmaan. Määrärahan hankinnalle myöntää kulttuuri- ja liikuntalautakunta vapaa-aikajohtajan esityksestä.

Muokattu 3.3.2022