Liikuntatilojen käyttöhakemus

Hakijan tiedot

Hakemus

Käyttökausi

Arvio kerrallaan osallistuvien määrästä

Hakija sitoutuu noudattamaan käyttämiensä huonetilojen järjestyssääntöjä ja kunnan antamia määräyksiä ja muita ohjeita vahvistetuista käyttökorvauksista ja siivouksesta ym. sekä vastaamaan kiinteistölle tai irtaimistolle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

Allekirjoitus

______________________________________________________________________________________