Markkamäen asuntoalue

Markkamäen omakotitaloalue Mäkikadulta itään edustaa tyypillisimmillään 1950-luvun rakennustyyliä ja alueelle on vahvistettu ns. säilytettävä asemakaava, jolla pyritään säilyttämään jälleenrakennuskauden ominaispiirteet. Rakennusten sijoittumislinja on täsmällinen, rakennukset ovat tyyliltään noppamaisia ja julkisivumateriaalina on käytetty puuta ja rappausta. Alueille ovat tyypillisiä tontin takaosaan sijoittuvat varastorakennukset, jolloin korttelin keskiosaan muodostuu perinteinen palokuja.

Yhteystiedot

puh. 020 632 3272
matkailu@aanekoski.fi

sijainti