Vireillä olevat ja hyväksytyt kaavat

Nähtävillä olevat kaavat

Palautelomake

Asemakaavan vireilletulo

Vireillä olevat yleiskaavat

Hyväksytyt yleiskaavat 

Koko kunnan rakenneyleiskaava

Rakenneyleiskaava Äänekoski 2016
kaavakartta (pdf)  kaavamerkinnät (pdf), strategiaraportti (pdf)

Rantayleiskaavat

Äänekosken rantayleiskaava 

karttalehtijako (pdf) kumottava rantayleiskaava (pdf)
kartta 1
(pdf) kartta 2 (pdf) kartta 3 (pdf) kartta 4 (pdf) kartta 5 (pdf) kaavamerkinnät (pdf)

Äänekosken rantayleiskaavan muutos 

Kaavakartta 

Suolahden rantayleiskaava  

kaavakartta 1 (pdf)  kartta 2 (pdf)

Sumiaisten rantayleiskaava

karttalehtijako (pdf) 
kartta 1 (pdf)  kartta 2 (pdf)  kartta 3 (pdf)  kartta 4 (pdf)
kartta 5 (pdf)  kartta 6 (pdf)  kaavamerkinnät (pdf)

TAAJAMIEN OSAYLEISKAAVAT

Suolahti 2020 osayleiskaava kaavakartta (pdf) kaavamerkinnät (pdf)
Sumiainen 2020 osayleiskaava kaavakartta (pdf) kaavamerkinnät (pdf)
Äänekoski 2030 osayleiskaava Kaavakartta 

KYLIEN OSAYLEISKAAVAT

Hietaman osayleiskaava  kaavakartta (pdf)  kaavamerkinnät (pdf)
Mämmen osayleiskaava  kaavakartta (pdf)  kaavamerkinnät (pdf)
Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaava kaavakartta ja merkinnat (pdf)
Honkolan osayleiskaava kaavakartta ja merkinnat (pdf)

Hyväksyttyjä asemakaavoja

ÄÄNEKOSKI

HIRVASKANGAS

SUOLAHTI

KONGINKANGAS JA SUMIAINEN

Kaavat