CP Kelco Oy:n asemakaavan muutos


Metsäteollisuuden toiminta-alueella keskustan kaakkoispuolella on tavoitteena rakennusoikeuden nostaminen CP Kelco Oy:n rakentamishankkeita varten. Voimassaoleva vanhentunut asemakaava on vuodelta 1980. Kaavaa laatii konsultti.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: KH 23.10.2017 §310
Luonnosaineisto nähtävillä:13.12.2017 - 5.1.2018
Ehdotusaineisto nähtävillä:
Kaavan hyväksyminen:

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035

Luonnosaineisto nähtävillä

Kaavat