Hankalan ranta-asemakaava


Suunnittelualue sijaitsee Suolahden taajamasta 2 km pohjoiseen Keiteleen itärannalla. Alueelle halutaan mahdollistaa uusien rakennusten rakentaminen toiminnan kehittämiseksi. Asemakaava laaditaan yksityisen maanomistajan omistamalle ranta-alueelle ja tulee sisältämään pääasiassa matkailu- ja lomarakennuksia. Ranta-asemakaavan päätavoitteena on alueen matkailutoiminnan kehittäminen. Lisäksi halutaan mahdollistaa osin myös vakituinen asuminen alueella.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: 18.12.2017
Luonnosaineisto nähtävillä: 10.1.-26.1.2018
Ehdotusaineisto nähtävillä:
Kaavan hyväksyminen:


Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035

Luonnosaineisto nähtävillä 10.1.-26.1.2018

Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Päätös kaupunginhallituksessa 18.12.2017 § 394

 

Kaavat