Hirvaskankaan kehittämissuunnitelma ja kaavarunko

Kaavan sisältö ja tarkoitus

Äänekosken kaupunki ja Uuraisten kunta ovat laatineet yhteisen Hirvaskankaan kehittämissuunnitelman ja siihen pohjautuvan kaarungon. Suunnitelmien tarkoituksena on selvittää Hirvaskankaan eritasoliittymän eri sektoreihin parhaiten soveltuvan toiminnan luonne ja sisältö. Maankäytönsuunnitelmalla ei ole oikeusvaikutuksia

Hirvaskangas on kasvava työpaikka-, palvelu- ja asuinalue, jonne luontaisesti suuntautuu kysyntää. Alueen vetovaimatekijöitä ovat logistisesti erinomainen sijainti valtatie 4:n varressa, alueen väljyys, kasvava liikenne, näkyvyys, asuminen ja kehittyvät palvelut sekä toimijoiden halu kehittää aluetta.

Kaavan vaiheet

Suunnitelmien nähtävilläolo 25.2. - 8.3.2013.

Lisätietoja

kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen
020 632 2035
olli.kinnunen@aanekoski.fi

kaavasuunnittelija Henriikka Lonka
020 632 2036
henriikka.lonka@aanekoski.fi

Hirvaskankaan kehittämissuunnitelma (pdf)

Hirvaskankaan kaavarunko (pdf)

LIITE 1 Toiminnat alueittain (pdf)

Kaupunginhallitus 11.2.2013 (pdf)

Palautelomake (pdf)

 

Kaavat