Konginkankaan kanavan asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen

Suunnittelualue

Konginkankaan keskustan eteläpuolelle sijoittuva kanava-aluevaraus on poistumassa maakuntakaavasta ja vastaava muutos on tarkoitus tehdä asemakaavaan. Kanavalle asemakaavassa varattu alue palautetaan entisen asemakaavan mukaisesti asuinpientalojen alueeksi ja aluevaraus kumotaan tarpeettomilta osin. Suunnittelualueen koko on n. 13 ha.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 6.11.2017 kaavoituskatsauksen 2017 yhteydessä

Vireilletulo 

Kaavat