Ympäristönsuojelu

Ympäristötoimiston palvelut

Ympäristölautakunnan asioiden valmistelu ja asiakasneuvonta on keskitetty Äänekosken kaupungintalolle, jossa sijaisevat myös rakennusvalvonta sekä ympäristövalvonnan toimistopalvelut.

Osoitteemme on Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski.
Puhelinnumerot:
Ympäristötarkastaja Jonna Heinänen, puh. 0400 545346.
Vs.ympäristöpäällikkö Jouni Kurkela, puh. 0400 115696. 
Sähköposti: ymparisto[at]aanekoski.fi               

Ympäristönsuojeluyksikön seurannan tai valvonnan kohteet

 • ilmanlaatu
 • vesistöt
  - tietoa myös sinilevästä ( leväseuranta Keski-Suomessa )
  - Järviwiki, tietoa Suomen kaikista ( yli 1 ha ) järvistä.
  - Ympäristöministeriön sivuilta on lisätietoa vesistöjen kunnostuksesta ja lupaa edellyttävistä hankkeista. kansalaisnäkökulmasta.
 • jätevedet, tietoa käsittelystä ja myös kuivakäymälöistä
 • talousvedet, joiden valvontaa suorittaa Laukaan ympäristö- terveysvalvonta. Lisätietoa kaivoista ja kaivovedestä
 • melu
 • luonnonvarat ja niiden käyttö
 • luonto
 • jätehuolto

Ympäristönsuojeluyksikössä käsiteltävät luvat ja ilmoitukset

Teollisuuden ja muun ympäristöä merkittävästi kuormittavan taikka muuttavan toiminnan luvat kuten maa-aineslupa sekä ympäristölupa silloin, kun se kuuluu kunnan toimielimen päätösvaltaan, valmistellaan ympäristönsuojeluyksikössä. Luvista päättää tällöin ympäristölautakunta.  Aluehallinnossa ympäristölupa-asioita käsittelee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoKoetoimintalupa ja harjoitus- ja kilpailulupa maastoon ja vesialueelle myönnetään ja ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset kuten meluilmoitus käsitellään ympäristönsuojeluyksikössä.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat sekä maisematyöluvat käsittelee rakennusvalvonta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävät ilmoitukset :
1. Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista. Rekisteröitäville toiminnoille ei haeta ympäristölupaa.
Menettelyn piiriin kuuluvien laitosten tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista.
2. Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta tulee tehdä jätelain (646/2011) 100 §:n mukainen ilmoitus jätehuoltorekisteriin. Ilmoitus toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Elintarvikehuoneistoa koskevat ilmoitukset käsittelee terveysvalvonta.

Lomakkeita saa kaupungin ympäristövalvonnan toimipisteistä tai  internetistä  (ei kaikkia).

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/haku?n=25246&d=1&s=Lomakkeet

http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asiointi_ja_lomakkeet/

Sivu päivitetty 14.11.2017