Hiilidioksidiraportti (CO2)

CO2-raportti on vuonna 2008 perustettu verkossa ilmestyvä sitoutumaton uutislehti, joka kertoo lukijoilleen ajankohtaisimmat uutiset ilmastonmuutoksesta ja energiasta. CO2-raportti julkaisee myös ainutlaatuista koko Suomen kattavaa, kuntatasolle asti ulottuvaa kasvihuonekaasujen viikkotilastoa, joka kertoo kuluttajien sähkönkulutuksen, rakennusten sekä käyttöveden lämmityksen ja tieliikenteen päästöt. 

Kuvaa klikkaamalla voi valita eri kohteita.

CO2-raportti -sivusto

Äänekosken vuoden 2016 CO2-raportti. Raportissa kasvihuonekaasujen kehitys vuosina 2008 - 2015 ja ennakkotiedot vuodelta 2016.

Keski-Suomen liiton 

BalticClimate -hanke

BalticClimate -hankkeen tavoitteena on sisällyttää ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen osaksi aluekehittämistä ja alueiden käyttöä. Hankkeessa jalostetaan tietoa ilmastonmuutoksesta käyttökelpoiseen ja ymmärrettävään muotoon eri kohderyhmien tarpeisiin. Samalla tullaan omaksumaan ja hyödyntämään muiden maiden ja alueiden hyviä kestävän kehityksen käytäntöjä. Tavoitteena hankkeessa on parantaa alueen kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta, ilmastonmuutos huomioiden.

Kohderyhminä hankkeessa ovat aluesuunnittelijat ja -kehittäjät, kaavoittajat, kunnallistekniikan asiantuntijat, päätöksentekijät ja luottamushenkilöt sekä yritykset ja muut elinkeinoelämän edustajat. Hankkeen pääpainopisteenä on Keski-Suomessa liikenne ja asuminen, sekä elinkeinoelämän ja yritysten mahdollisuudet sopeutua ja toisaalta hyötyä ilmastonmuutoksesta. Hankkeessa etsitään mm. ilmastonmuutokseen sopeutuvia elinkeinoelämän palveluja ja tuotteita.

Keski-Suomessa toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti Äänekoski–Jyväskylä–Jämsä -vyöhykkeen kuntiin. Keski-Suomen liiton lisäksi muut keskisuomalaispartnerit ovat Jyväskylän seudun kehitysyhtiö Jykes Oy ja Keski-Suomen ympäristökeskus. Jyväskylä, Jämsä, Laukaa, Muurame, Uurainen ja Äänekoski ovat mukana hankkeessa liitännäispartnereina.

BalticClimate -hanke toteutettiin vuosina 2009 – 2011.

Hankkeen tuottama Keski-Suomen Ilmastostrategia 2020 julkaisu.