Kysymystori

Kysymystorilla voit kysyä yleisiä kysymyksiä kaupungin palveluista ja niiden kehittämisestä.

Henkilökohtaisiin kysymyksiin kysymystorilla ei vastata.

Lähetä kysymys kysymystorille

Usein kysytyistä kysymyksistä ja vastauksista saatat löytää heti vastauksen kysymykseesi. Alta löydät kysymystorin kysymykset ja vastaukset aihealueittain.

Suluissa oleva luku kertoo kyseisen alueen kysymysten määrän. 

Vastauksen saat näkyviin klikkaamalla kysymystä.

Aihealueet

 

Asuminen (5)

26.03.2013

Kysymys: Etäluettavat sähkömittarit tulivat, haluttiin tai ei. Silloin jo kyselin asentajalta niiden mahdollisista haittavaikutuksista (säteily). Ei ollut tietoa. Nyt olen kuullut, että ei ole terveellistä eikä niitä enää asennetakkaan asumustiloihin (sisälle) ja olisi kuulemma tulipalonkin aiheuttanut. Mikä on totuus?

Vastaus: Viime aikoina on mediassa ollut paljon puhetta etäluettavien sähkömittareiden erilaisista haittavaikutuksista.

Etäluettavien mittareiden asentaminen perustuu valtioneuvoston asetukseen (66/2009), jonka mukaan 80 % kaikista sähkömittareista pitää olla etäluettavia vuoden 2013 loppuun mennessä.

Todetuista haittavaikutuksista voidaan mainita mittarin muille sähkölaitteille aiheuttamat häiriöt ja jonkun mittarityypin osalta tulipalon vaara.

Ääneseudun Energian asentamien mittareiden osalta ei ole todettu kumpaakaan haittavaikutusta.

Epäilyt mittareiden terveydellisistä haitoista ovat myös kiistelyn kohteena. Säteilyturvakeskuksen (STUK) sivuilta voi lukea asiaan liittyvää tutkimustietoa. STUK:n mukaan etäluettavien mittareiden säteilystä ei tarvitse olla huolissaan. Mittarin aiheuttama säteily on pienempi kuin kännykän säteily. Kännykkää pidetään pään vieressä ja sähkömittari on lähimmillään metrien päässä.

Ääneseudun Energian asentamat mittarit käyttävät radiotietä mittarin ja keskittimen välillä. Mittarit luetaan kerran vuorokaudessa, lähinnä yöaikaan. Mahdollisuus siihen, että ihminen olisi luentahetkellä mittarin lähellä, on olematon. Luenta kestää muutamia sekunteja. Keskittimet sijaitsevat ulkona, yleensä etäällä rakennuksista.

http://www.stuk.fi/sateilytietoa/sateilevat_laitteet/fi_FI/kodin_laitteet/

Ääneseudun Energia Oy

04.11.2013

Kysymys: Saako nuohouksen hoitaa itse?
Nimimerkki: Jussi

Vastaus: Rakennuksen omistajan, haltijan ja huoneiston haltijan on huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit on huollettu ja puhdistettu määrävälein pelastuslaitoksen päättämän palvelujen tuottajan toimesta [PeL 59 §].

Nuohouksen toteuttavat Keski-Suomessa yksityisyrittäjinä toimivat piirinuohoojat. Nuohoustyöstä palaute pyydetään ensisijaisesti toimittamaan palvelun tuottajalle eli kyseiselle piirinuohoojalle.

Lisätietoa nuohouksesta:

25.09.2014

Kysymys: Hei. Missä vaiheessa on menossa laajakaistahanke Parantalaan, eli Saarijärventien varrella? Tien varteen on ilmestynyt Soneran kyltit 'Sonera laajentaa verkkoaan'. Mistä on kyse?
Nimimerkki: Hyvät nettiyhteydet myös maaseudulle

Vastaus: Parantala ei kuulu Laajakaista kaikille -hankkeen piiriin. Parantala kuuluu kaupalliseen alueeseen, joka ei ole julkisen tuen piirissä. Laajakaista kaikille -hankeen tiedote.

Lisätietoja: seppo.kuusisto[at]teliasonera.com

20.05.2015

Kysymys: Miten hävitän vanhat huonekalut? Onko kaupungilla mitään maksullista kuljetuspalvelua?

Vastaus: Mikäli huonekalut ovat käyttö- ja myyntikelpoisia, ne kannattaa toimittaa kierrätyskeskukseen tai kirpputorille.

Jos huonekalut ovat selkeästi jätettä, ne tulee toimittaa Lassila & Tikanojan jäteasemalle joko omatoimisesti tai tilaamalla kuljetuksen jätteenkuljetusyritykseltä.

Äänekosken kaupungilla ei ole tarjota kuljetuspalvelua. Useilla kierrätyskeskuksilla on myyntikuntoisten huonekalujen kuljetuspalvelua pientä korvausta vastaan.

Minna Ilottu
jätehuollon harjoittelija
Äänekosken kaupunki

 

23.08.2017

Kysymys: Kotakennääntiellä liikenne on vilkasta ,onko suunnitteilla meluaitoja tai vastaavaa asukkaiden asuinympäristön hiljentämiseksi.Muissa kaupungeissa meluaidoilla on ollut todella merkitystä.
Nimimerkki: Meluaidan puolesta

Vastaus: Kiitos palautteesta. Kotakennääntielle on alkamassa ensi vuonna rakennesuunnittelu. Tässä suunnitelmassa otetaan huomioon myös liikenteestä aiheutuvan melun torjunta meluesteillä ( esim.meluaidat,meluvallit)
T. Yhdyskuntatekniset palvelut

Hallinto (4)

28.10.2013

Kysymys: Miksi internetissä olevat eri toimialojen pöytäkirjoissa mainittuja liitteitä ei ole myös laitettu internetiin? Eikö näin pitäisi toimia laissa mainitun julkisuusperiaatteen mukaan? Missä nämä liitteet ovat kuntalaiselle nähtävissä?
Nimimerkki: läpinäkyvyyttä päätöksentekoon

Vastaus:  Pääsääntö on se, että pöytäkirjojen liitteet julkaistaan kaupungin www-sivuilla. Viranhaltijapäätösten päätösluetteloita ei kuitenkaan julkaista, koska ne ovat yleensä yksittäisiä työntekijöitä koskevia henkilöstöhallinnollisia päätöksiä kuten esim. päätöksiä virkavapaukista tai vuosilomista.
Talouspäällikkö
Anja Männistö

25.11.2013

Kysymys: Onko kaupungin taholta tutkittu esteellisyysasiat päätöksenteossa? Voiko yrittäjänä oleva, verovaroin palkattu virkamies, hoitaa bisneksiään virka-aikana ?
Nimimerkki: nokkasiili

Vastaus: Jääviys aina tarkistetaan ja jokainen on aina myös itse vastuussa jääviydestään. Jääviydestä ja esteellisyydestä on olemassa säännökset, joita noudatetaan. Yrittäjyys ei sinänsä tuo esteellisyyttä toimia päätöksentekijänä.
Heli Möller
hallintojohtaja
020 632 2012

12.11.2014

Kysymys: Jos Tuononen pystyy hoitamaan neljän henkilön työt, eikö silloin kolme ihmistä ole turhaa kaupungin palveuksessa. Löysää löytyy!
Nimimerkki: Onko valtuutettu Lunttila sittenkin oikeassa?

Vastaus: Kaupungin palveluksessa ei ole yhtään turhaa henkilöä töissä.

Matti Tuononen
Vs. kaupunginjohtaja
Äänekosken kaupunki
P. 020 632 2070

02.12.2016

Kysymys: Tarjotaanko tänään vuonna Äänekosken kaupungin palveluksessa olleille eläkeläisille ilmainen jouluateria? Jo olis taas aika...
Nimimerkki: Eläkeläinen

Vastaus: Äänekosken kaupunki ei järjestä kuluvana vuonna eläkeläisille jouluateriaa.
Terveisin henkilöstöpalvelut

Joukkoliikenne (0)

Kaavoitus ja rakentaminen (4)

08.04.2014

Kysymys: Toisenkin kyselijän mukaisesti ihmettelen kuinka kaikkien omakotitalon rakentajien Äänekoskella ei tarvitse noudattaa määräyksiä uusillakaan alueilla. Mörtissä rakennetaan rinnetonteille korkeilla penkereillä tasamaan taloja ja tämähän on juuri kaavassa kielletty. Lehtorinteellä tontille rakennetaan ilman lupia kevythirrestä varastorakennuksia ja tontti on muutenkin täysin ilman istutuksia ja luonnon tilassa viiden vuoden asumisen jälkeen. Samoin alueella on betoniaitoja sekä kiinteitä terassihökötyksiä ilman rakennuslupia. Kuinka tällaista pääsee kaupungin rakennusvalvonnan puuttumatta tapahtumaan?
Nimimerkki: Kaikille samat säännöt

Vastaus: Mörtin alueella tonttien maaston muodot ja tonttien syvyyssuunnan usean metrin korkeuserot aiheuttavat sen ettei rakentamisohjeen suosituksia voi joka paikassa täysin noudattaa ilman täyttöjä tai massiivisia louhintatöitä. Täyttötöitä ja pengerryksia ei voi täysin poissulkea, jotta tontteja saadaan rakennuskelpoiseksi kohtuu kustannuksin.

Asemakaava-alueella 5-20 m2 kokoinen rakennelma vaatii rakennusjärjestyksen mukaan toimenpideluvan. Rakennusvalvonta puuttuu luvattomaan rakentamiseen antamalla rakentajalle kehotuksen joko purkaa rakennus tai hakea sille asianmukaiset luvat, kunhan tieto saadaan rakennusvalvontaan. Resurssit eivät mahdollista systemaattista seurantaa tällä hetkellä, mutta rakennusvalvontaan voi ilmoittaa jos epäilyä on - joko nimellä tai ilman.

Rakennuksen ohella myös pihatyöt tulee saattaa valmiiksi rakennusluvan voimassaoloaikana. Lupa on voimassa 5 vuotta ellei töiden valmistumiselle ole kirjallisesti haettu ja saatu jatkoaikaa.

Rakennusjärjestyksen mukaan aitaaminen (kiinteä aita tai kadun reunusmuuri) on asemakaava-alueella toimenpideilmoituksen varainen  ellei toimenpidettä ole esitetty voimassaolevan rakennusluvan asemapiirustuksessa tai täydentävässä pihasuunnitelmassa.

Arto Tavaststjerna, vs johtava rakennustarkastaja

26.09.2016

Kysymys: Mitä Suolahden teollisuuskylään jäähdytinkadun varteen aletaan tekemään ja mihin tarkoitukseen?
Nimimerkki: kiinnostunut naapuri

Vastaus: Majoituspalvelu Forenom Oy on laittanut tilapäisen rakennusluvan vireille 26.9.2016 Äänekosken kaupungilta vuokraamalleen määräalalle. Tarkoituksena on sijoittaa alueelle 5 kpl esivalmistettuja  konttirakennusta. Tilapäiset  rakennukset tulevat majoituskäyttöön tasaamaan BTT –projektiin liittyvää majoitustarvetta. Toiminnan arvioitu kesto on 1-2 vuotta.
Rakennusvalvonta

27.01.2017

Kysymys: Tiedetäänkö kunnan kaavoituspalveluissa tietyn tontin määräala, rakennusoikeus ja arvo?
Nimimerkki: Ymmällään

Vastaus: Kaupungin tonttipalveluissa on tieto asemakaava-alueiden tonteista ja määräaloista. Kaupunginvaltuusto on määritellyt osa-alueittain hinnat eri tonttityypeille (omakotitalot, rivitalot jne.), minkä päätöksen perusteella lasketaan hinnat tonteille ja määräaloille kaupungin toimiessa tontin/määräalan luovuttajana. Tonttipalvelujen kotisivulta löydät tietoja yhteyshenkilöistä, tonttien hinnoista yms. https://www.aanekoski.fi/palvelut/asuminen-ja-ymparisto/tontitrakentaminen/tonttipalvelut

Ystävällisin terveisin
Olli Kinnunen
kaavoituspäällikkö
puh. 020 632 2035, 040 717 7479

29.05.2017

Kysymys: Asumme Kanavanharjun alueella. Muutettuamme tänne teimme sopimuksen kotitalousjätteen kuljetuksesta ja meille sanottiin ettei täällä tarvitse olla biojätteelle omaa astiaa, vaan ne voi laittaa sekajätteeseen. Perusteluna oli se, että tämä alue on haja-asutusaluetta. Nyt kysynkin, että voinko rakentaa takapihalleni n. 10m2 suuruisen grillikatoksen ilman mitään lupia, koska tämähän on haja-asutusaluetta?
Nimimerkki: Grillikatos 

Vastaus: 

Haja-asustusalueella 5-20 m2 kokoinen talousrakennus, lukuun ottamatta saunarakennusta, voidaan käsitellä ilmoitusmenettelyllä. Ilmoitukseen liitetään mukaan asemakuva, josta grillikatoksen sijainti tontilla ilmenee, sekä täydennettynä rakennus-, toimenpidelupahakemus –kaavake, jolla myös toimenpideilmoitukset käsitellään. Rakennusvalvonnasta saa tarvittaessa neuvoja lupa-asioihin.
Terveisin rakennustarkastaja Mikko Lepistö

Katu- ja liikennesuunnittelu (10)

19.03.2013

Kysymys: Onko Äänekoskella Niskasen ja Valintatalon välinen alue varattu vain taksiaseman takseille? Silloin tällöin taksit pysäköivät pirssinsä niin leveästi väylän molemmille laidoille, että jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat sukkuloimaan autojen väleistä. Miten alueen suunnittelussa on huomioitu kevyen liikenteen sujuminen ja turvallisuus?
Nimimerkki: Bussikyytiläinen

Vastaus: Takseille on varattu alue Valintatalon puoleiselle seinustalle, johon ne voivat pysäköidä kaksi rinnakkain. Kesällä takseille varattu alue näkyy maalausmerkinnällä. Niskasen puoleinen alue on varattu kevyelle liikenteelle. Takseja on ohjeistettu alueen käytöstä. Joskus kuitenkin olemme joutuneet huomauttamaan asiasta.
Suunnitteluinsinööri 
Jukka Karppinen

27.08.2013

Kysymys: Milloin katuvalot laitetaan päälle? Kuinka paljon "säästöä" tulee euroissa esim.kuukauden pimeässä taivaltamisessa?(= katuvalot suljettuna)
Nimimerkki: Valon lapsi

Vastaus: Katuvaloja pidetään sammutettuna 1.5 - 31.8. Tänä vuonna valot sytytetään perjantaina 30.8. Syys- ja kevät kuukausina säästöä tulee n. 10 000 €/ kk.
Hannu Kaikkonen
Kunnossapitotyönjohtaja


16.09.2013

Kysymys: Onkohan S-marketin kävelytunnelin suunnittelu tehty aivan loppuun asti? Tunnelin toinen pää päättyy aivan Äänekoskentien tuntumaan. Ajan työkseni puu-autoa ja joskus useitakin kertoja vuorokaudessa kyseisen tunnelin ohi ja aivan tosissaan saa varoa ja ajaa hiljaa hiipimällä tunnelin ohi ja on silti ollut pari äkkijarrutus tilannetta kun jalankulkijat ja pyöräilijät astuvat suoraan tunnelista ajoradalle. Tunneliin ei vain pimeässä näe kun ikkunat heijastaa kovin pahoin niin pimeänä yönä kuin aurinkoisena päivänäkin. Kysymys kuuluukin olisiko mahdollista nostaa tunnelia käyttävien turvallisuutta vaikka keksimällä jokin joka varoittaa autoilijoita tunnelista tulevista? Erittäin hyvänä malliesimerkkinä voisi toimia esimerkiksi Hirvaskankaan liittymässä olevat kevyestä liikenteestä varoittavat vilkkuvalot jotka on suojatien kyltissä. 
Nimimerkki: turvallisuus ennen kaikkea muuta

Vastaus: Kyseisellä kohdalla siirrettiin sillan rakentamisen yhteydessä Äänekoskentien ajorataa tunnelin aukosta mahdollisimman kauas, jotta saataisiin odotustilaa tunnelista tulijoille. Vaikka kyseessä on suojatie, tulee myös kevyellä liikenteellä huomioida Äänekoskentien ajoneuvoliikenne. Mainitsemasi valot on hyvä idea ja laitetaan se jatkokeittelyyn.
Kunnallistekninen tiimi

08.08.2014

Kysymys: Onko Niiranhiekkaan menevän tien loppupätkällä oikealle kaartuva tie tosiaan yksityistie? Siinä on ajokielto, ja lisäkylttinä "Ei koske Kovalan asukkaita". Olimme siellä viime viikolla uimassa ja nähtävästi paikallinen kingi ajoi meidät siitä rannasta pois. Fiilis oli alkuun hyvä kun ajattelimme juoda siellä vielä kahvit, mutta niin vaan annettiin ymmärtää että olisi parempi kun lähtisitte. Se siitä hyvästä uintifiiliksestä. Ei olla Kovalan asukkaita, mutta olimme sukulaisissa siellä.
Nimimerkki: Jokamiehen oikeus vai ei?

Vastaus: Kyseinen tie on yksityistie. Jokamiehen oikeudella saa käydä uimassa, mutta tietä pitkin ei saa ajaa ajoneuvoilla ilman maanomistajan suostumusta. Kyseisen maan omistaa Metsä Board Oyj.
t. Yhdyskuntatekniset palvelut

24.10.2014

Kysymys: Tuleeko Äänekoskentielle levennykset Kuhnamonkadunkin liittymään? On tosi vaarallinen tulevan liikenteen lisääntymisen takia. Nyt onjo ollut peräänajoja ja läheltäpiti tilanteita liikaa. Odotetaanko ruumiita ensin!?
Nimimerkki: Asuja

Vastaus: Kyseisen risteyksen ongelmat ovat tiedossa. Äänekoskentie on valtion omistama tie, joten otamme asian esille ELY:keskuksen kanssa käytävissä neuvotteluissa. ELY-keskukseen voitte myös antaa suoraan asiakaspalautteen kyseisestä asiasta.
t. Yhdyskuntatekniset palvelut

19.10.2015

Kysymys: Miksi Pohjantien alkupäässä ei ole 30 kilometrin nopeusrajoitusmerkki? Koulunmäentien molemmissa päissä on ja Pohjantie 20:n kohdalla koululle päin. Yläasteen mopopojat ja aikuiset mönkkärimiehet eivät osaa ajaa nopeusrajoitusten mukaan ja osaavatko merkinkään jälkeen.
Nimimerkki: Asukas

Jatkokysymys: VIeläkin teen jatkokysymyksen tuohon Pohjantieltä puuttuvaan 30 km:n nopeusrajoitusmerkkiin. Missä siellä koulunmäenkadun merkissä sanotaan, että se koskee koko aluetta? Ja kakarat jotka lähtee tuosta yläkoululta eivät ainakaan sitä tiedä taikka käy tuolta alkupäistä katsomassa!!
Nimimerkki: mummeli

Vastaus: 
Koulunmäenkadun 30 km/h aluenopeusrajoitusmerkki sisältää Pohjantien Hämeentielle asti.
t.Yhdyskuntatekniset palvelut

Jatkovastaus: Aluenopeusrajoitus on voimassa kunnes se päätetään aluenopeusrajoitus päättyy merkillä. Ainoa saliitu reitti mopoille välttää 30 km/h aluenopeusmerkki on ajaa koululle Mikonpuiston päiväkodin p-alueen kautta, mutta tänne myös laitetaan kyseinen merkki ....
t.Yhdyskuntatekniset palvelut


12.08.2016

Kysymys: Onko lähi tulevaisuudessa suunnitelmia Puistokadun kunnostuksesta välillä Keskuskatu - Äänekoskentie? Nythän se on aikamoista kynnöspeltoa.
Nimimerkki: Sepulveda

Vastaus: Vuoden 2017 alustavassa investointiohjelmassa on varauduttu myös Puistokadun korjaukseen. Lopullinen investointiohjelma valmistuu syksyn kuluessa.
t. Yhdyskuntatekniset palvelut

12.08.2016

Kysymys: Olen jo aiemmin kysynyt Torikadun liikenteestä, Kahvila Wilhelmiina - HKL Räisänen milloin se saatetaan yksi suuntaiseksi ja vinopysäköinniksi, olen usein nähnyt läheltä piti tilanteita, vai pitääkö sattua jotain vakavampaa ensin?
Nimimerkki: Sepulveda

Vastaus: Kyseinen pysäköintialue muutettiin aikanaan liikekeskuksen pyynnöstä kohtisuoraksi, jotta saataisiin lisää pysäköintipaikkoja. Aihetta käsitellään juuri käynnistymässä olevan Torikadun/Kauppakadun yleissuunnittelussa.
t. Yhdyskuntatekniset palvelut

28.09.2016

Kysymys: Hei ! Onko Paatelan Porttiin tulossa auki oleva tanssiravintola? Miksi on laitettu 3 isoa opastintaulua Keiteleen kanavan lähelle? 2 taulua on Äänekoskelta tultaessa, yksi ennen Kanavaa, ja toinen kanavan jälkeen Paatelan Portin kohdalla, ja yksi Suolahdesta tultaessa ennen Hämeentaival-kadun risteystä. Onko todella TANSSIRAVINTOLA, ja tuleeko olemaan aukikin, myös talvella?? 
Nimimerkki: tanssijalka vipattaa

Vastaus: Kyseisten kylttien asennusluvat hakee yrittäjä tienpitäjältä. Tienpitäjänä on Ely-keskus ei kaupunki. Parhaiten tiedon saa kyseiseltä yrittäjältä.
T. Yhdyskuntatekniset palvelut

16.05.2017

Kysymys: Miksi ihmeessä katuvalot palavat vielä tässäkin vaiheessa vuotta kovin paljon turhaan, siis myös aivan valoisina aikoina, esimerkiksi ennen puolta yötä ja aamulla, kun on jo kirkasta?! Lähetin jo aiemmin tästä asiasta teille kysymyksen, eikä se tuottanut silloin mitään vastakaikua. Luulisi, ettei ole järkevää tuhlata energiaa ja polttimoja silloin, kun niiden käyttö ei ole perusteltua. Usein puolestaan syksyisin on ollut sitä ongelmaa, että kun on jo hyvin pimeää, valot ovatkin pois päältä säästösyistä juuri kun niitä kaikkein eniten tarvittaisiin tietä valaisemaan. Tällainen on tilanne vähintäänkin täällä Suolahden taajamassa, Alkula–Tippala–Keskusta–alueella.
Nimimerkki: on / off

Vastaus: Kiitos palautteesta. Katuvalojen paloaika seuraa pääpiirteittäin koulujen alkua ja loppua. Paloaika valoilla tällä hetkellä on aika pieni. Kirkkaalla yöllisellä hetkellä katuvalojen palaminen saattaa tuntua turhalta, mutta pilvisenä hetkenä ne luovat näkyvyyttä ja tekevät liikkumisesta turvallisempaa.
Harri Pirhonen
040 729 8432

Katujen kunnossapito (6)

13.09.2013

Kysymys: Miksi pahoin kuoppaisille kaduille ei laiteta naisten rintaliivimerkkiä varoitukseksi? Yht äkkiä ilmestyy tosi pahoja kuoppia kaduille ja niihin kun sitten autolla pimeässä rysäyttää..., maksaako kaupunki autovahingot?
Nimimerkki: Lyyli

Vastaus: Valitettavasti meillä on katuosuuksia, jotka vaativat kyseiset merkit. Katujen kunnossapitotyöntekijät merkkaavat sellaiset kuopat, jotka ovat tulleet heille tietoon. Eli jos havaitsee tälläisen ilmestyneen kuopan, niin ilmoitus kaupungin kunnossapitotyönjohtajalle mahdollisimman pian, joka arvioi merkitsemisen tarpeen. Korvauskäsittelyt menevät kaupungin teknisen lautakunnan kautta ja ne käsitellään tapauskohtaisesti.
Kunnallistekninen tiimi

17.09.2013

Kysymys: Luin vastauksenne kuoppamerkeistä ja niiden puuttumattomuudesta. Kenelle näistä kuopista ilmoitetaan? Laatikaa kunnon listat vastaavista työnjohtajista. Olkaa avoimia!
Nimimerkki: Voi aikoja, voi tapoja

Vastaus: Kaupungin nettisivuilla kohdassa Palvelut > Asuminen ja Ympäristö >  Kadut ja muut liikenneväylät näkyy yhteystiedot. Eli kyseisessä tapauksessa yhteys kunnossapitotyönjohtajaan.
Kunnallistekninen tiimi

17.09.2013

Kysymys: Saako kapeahkolla kadulla pysäköidä pitkäaikaisesti = koko kesäksi peräkärryn oman talon eteen? Täällä yhdellä kadulla on sellainen ollut jo koko kesän toisten kierreltävänä, ja jopa aiheuttanut vaaratilanteita. Mitenkäs, kun tulee talvi, ja aura-auto joutuu kiertämään ko. kärryn kapenee koko katu vielä kohtuuttomasti. Onko mitään keinoa saada välinpitämätön asukas kuriin? Voisiko kadulle laittaa pysäköintikieltomerkin, esim. 4 tuntia, tai vuoropysäköintiä tms? 
Nimimerkki: Autoileva

Vastaus: Tieliikennelain mukaan ajoneuvoa ei saa pysäköidä sellaiseen paikkaan, että siitä aiheutuu vaaraa tai liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriintyy. Yleisesti ottaen kaupunkialueella saa ajoradan reunaan pysäköidä, jos sitä ei ole erikseen liikennemerkeillä rajoitettu tai kielletty ja täyttää tieliikennelain mukaiset vaatimukset. Mikäli pysäköinnistä aiheuttu esim. kunnossapidon kannalta ongelmia, niin kaupungin kunnossapitotyönjohto tulee tällaiseen puuttumaan. 

Pysäköintikieltomerkin voi päätöksellään asettaa tekninen lautakunta, jolle hakemus tulee osoittaa.

Kunnallistekninen tiimi

04.09.2015

Kysymys: Kuka vastaa paikallisteiden hoidosta Äänekosken kaupungissa?
Nimimerkki: Hiekkatie

Vastaus: Paikallistiet ovat valtion teitä. Jos tiellä on merkitty tien numero, niin silloin kyseessä on valtion tie. Kaupunginkaduilla tienpitovastuu on kaupungilla. Kaupungin katuja hoitaa Kiinteistönhoito Oy.

Valtion tiet löytyvät: http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/liikenneverkko/tiet/tienumerokartat#.VelltiXtlBc

t. Yhdyskuntatekniset palvelut

13.09.2016

Kysymys: Mihin on kadonneet katuvalot Mörtistä?
Nimimerkki: Pimeää on!

Vastaus: Katuvalohuolto on parhaillaan menossa kaupungin alueella, Mörtin vika korjataan mahdollisimman pian.
t. Yhdyskuntatekniset palvelut

28.04.2017

Kysymys: Onko kaupunki unohtanu putsata hiekat pois Rauhankadun Väinämönkadun alapuoliselta kevyen liikenteen väylältä ja Mortonin ja uimareitten parkkipaikalta? Ei ainakaan 25.4.aamulla vielä oltu putsattu. Vai pölyytetäänkö vasta sitten kun Morton on auki, eli lauantain jälkeen?
Nimimerkki:Mummeli

Vastaus: Rauhankadun alapuoli ja P-alue harjattiin tiistaina 25.4 klo 14 aikaan.
Yläpuoli ja Väinämönkatu harjattiin perjantaina 21.4, jolloin oli tarkoitus harjata myös alapuoli, mutta kone meni rikki ja harjaus jäi alkuviikkoon.

Hannu Kaikkonen
Äänekosken Kiinteistönhoito Oy

Koulut, opiskelu ja päivähoito (3)

25.04.2013

Kysymys: Onko Äänekoskelle suunnitteilla otettavaksi käyttöön kuukausittaisen päivähoitomaksun sijaan ns "tuntitaksa"? Eli perhe maksaisi ainoastaan niistä tunneista tai päivistä mitä lapsi on kunnallisessa hoidossa.
Nimimerkki: Äiti

Vastaus: Äänekoskella ei ole vielä suunnitteilla tuntiperusteista päivähoitomaksukäytäntöä. Päivähoidon esimiesten kesken asiasta on keskusteltu. Odotamme millaista ohjeistusta valmisteilla oleva varhaiskasvatuslaki ja siihen liittyvät muutokset tuovat koko varhaiskasvatukseen, maksuihin ja niiden perusteisiin. Huomattavaa tuntiperusteisessa käytännössä on, että perhe maksaa nimenomaan varatuista hoitotunneista (eikä toteutuneista) ja niitä seurataan kolmen kuukauden jaksoissa.

Yleensä tuntiperusteisen maksun taulukot on laadittu siten, että kunnan päivähoitomaksujen tulokertymään muutoksella ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta. Liitän tähän lisätietona Jyväskylän käytäntöä ja ohjeistusta tuntiperusteisesta päivähoidon asiakasmaksukäytänteistä. Jyväskylässä tässä asiassa ollaan jo aika pitkällä:

Pirjo Heinonen

Perhepalvelujohtaja

23.01.2014

Kysymys: Voiko johonkin päiväkotiin tuoda 1-2 vuotiaan lapsen leikkimään ja sosiaalistumaan esim tunniksi silloin tällöin?
Nimimerkki: Mummu62

Vastaus: Mikäli 1-2 vuotiaalla ei ole päivähoidon tarvetta, toivottavaa olisi että kavereita etsitään tuttavaperheistä, leikkipuistoista tai perhekerhoista ( seurakunta , MLL) Näissä toiminnoissa aikuinen on mukana lapsen kanssa. Päivähoitopaikat ovat täynnä ja sosiaalisten suhteiden määrä niissä on näillä lapsimäärillä tosi suuri. Noin pienelle lapselle yhdessäolo aikuisen kanssa on tosi arvokasta ja kehittävää, jos aikuinen tarjoaa ikäkaudelle sopivaa leikkiä ja toimintaa ja on aktiivisesti mukana lapsen hoidossa ja kasvatuksessa. Päivähoitoon tuloon tarvitaan päivähoitohakemus ja selvitys hoidon tarpeesta. Asiakkaat ovat tervetulleita keskustelemaan sopivasta hoitomuodosta perhepalvelutoimistolle tai voivat ottaa yhteyttä puhelimitse perhepäivähoidon ohjaajaan tai perhepalvelujohtajaan.
Pirjo Heinonen
Perhepalvelujohtaja

10.11.2014

Kysymys: Miten koulumatka mitataan?
Nimimerkki: äiti

Vastaus: Koulumatka mitataan lyhintä yleisessä käytössä olevaa kävelykelpoista reittiä myöten ja matka mitataan oppilaan kodin portilta koulun tontin portille. Mittauksessa käytetään apuna paikkatietojärjestelmää. Tarvittaessa tarkistusmittaus tehdään opetuspalvelun tilaamana palveluna.

Esikoululaisen kuljetusetuuden hakemiseen liittyen pyytäisimme ottamaan yhteyttä opetustoimistoon, jossa käsitellään oppilaskuljetuspäätökset.

Opetustoimisto puh. 0400 115 661
Vaihde 020 632 2000

Äänekosken kaupungintalo
Opetustoimisto (1. krs)
Hallintokatu 4, Äänekoski

Kulttuuri ja kirjasto (1)

13.11.2017

Kysymys: Olin eilen ( lauantai 11.11.17 ) Orivedellä varusmiessoittokunnan konsertissa, minkä Oriveden kaupunki tarjosi SUOMI 100 juhlavuoden merkeissä. Kysyisinkin voisiko Äänekosken kaupunki joskus järjestää kaikille vapaan konsertin tai jonkin vastaavan tilaisuuden, teemanahan voisi olla mikä tahansa ajankohtainen asia. 
Nimimerkki: Sepenteerus

Vastaus: 
Hei,

Kiitos yhteydenotosta. Tällä hetkellä meillä ei ole suunnitteilla varusmiessoittokunnan konserttia Äänekoskelle, mutta ajatus on pohtimisen arvoinen joskus tulevaisuudessa.   

Ystävällisin terveisin,
Jupe Pohjolainen


Matkailu (1)

28.03.2013

Kysymys: Ääneseutu tunnetuksi: Esim. Hirvaskankaan ABC:llä ja monella muullakin huoltoasemalla olisi hyvä olla matkailuesitteitä Ääneseudusta. Vai onko niitä?
Nimimerkki: Matkailija

Vastaus: Äänekosken kaupunki on tehnyt viimeisen paperisen matkailuesitteen vuonna 2007. Se on tiedoiltaan jo vanhentunut. Matkailuun on Äänekoskella satsattu hyvin vähän. Vuoden 2014 talousarviossa on 4 500 euroa koko matkailutoimelle. Tuolla rahalla on maksettu joitakin valtakunnallisten matkailulehtien ilmoituksia, äänekoskelaisten matkailuyritysten kanssa toteutettuja matkailumessuosastoilla esittelyjä ja Veneilykesä julkaisun ilmoitus. Käytettävissä olleesta rahasta ei ole riittänyt panosta paperisen esitteen tekemiseen.

Kaupungin matkailumarkkinointi onkin tapahtunut matkailun infopisteiden (Taidemuseo, Äänekosken keskustaajamassa ja Vanha Rouva, Sumiaisissa) kautta. Tänä päivänä markkinointi tapahtuu kaupungin matkailun internetsivujen kautta. Sieltä on tarvittaessa saatavissa asiat koottuna paperille. Tätä tietoa voi saada, ei pelkästään virallisista infopisteistä, vaan myös muista kaupungin yksiköistä haluttaessa.

Matkailutoimen vastuullisena viranhaltijana olen tehnyt yhteistyötä paikallisten matkailutoimijoiden kanssa mm. yhteispalavereita järjestämällä edellä mainittujen messutilaisuuksien lisäksi. Paikkakuntamme matkailutoimijat ovat myös valmiita ja halukkaita toimimaan resurssiensa puitteissa matkailun parhaaksi.

Tällä hetkellä matkailu on kaupungin sisällä uuden arvioinnin tilassa ja tulevaisuus näyttää miten suuren painopisteen matkailu saa. Tänään mennään näin matalalla profiililla.

Kulttuurijohtaja Matti Virtanen

Puistot ja viheralueet (1)

13.05.2016

Kysymys: Saako kaupungin puistossa järjestää puistojumpan vai tarvitaanko lupa ? Ja maksaako? Osallistujilta ei peritä maksua. 
Nimimerkki: Seniorijumppaa

Vastaus: Saa järjestää. Lupa/ilmoitus tekniseltä toimelta.
Kysymys: Voitaisiinko järjestää yhdessä kaupungin kanssa?

T: Markku Auvinen vapaa-aikajohtaja

Sosiaali- ja terveyspalvelut (6)

20.02.2014

Kysymys: Mistä tietää milloin terveydenhuollon puhelinpalvelun takaisinsoitto tulee? Jos takaisin soitto tulee enkä pääse vastaamaan, soittavatko uudestaan. Ja kuinka monta päivää pitää odottaa puhelua. Viimeksi meni 3 vrt.ta ennen avustajan yhteydenottoa. Kaikilla ei saa olla oma puhelin työaikana mukana/käytössä.
Nimimerkki: kaupungin palveluksessa oleva

Vastaus: Aluevastaanotoilla ja hammashuollolla on velvoite vastata puheluun saman päivän aikana. Heille on annettu ohjeeksi soittaa asiakkaan antamaan numeroon kaksi kertaa k.o. päivän aikana. Jos asiakas ei vastaa soittoon kummallakaan kerralla, puhelu kuitataan ohjelmaan käsitellyksi, eikä soittoyrityksiä tehdä enää myöhemmin uudelleen. Asiakkaan puhelimeen jää näkyviin vastaamaton 020-alkuisesta numerosta tullut puhelu. Kaikkiin ohjelmassa (CallGuide) näkyviin virka-aikana jätettyihin takaisinsoittopyyntöihin vastataan saman päivän aikana.

Yksittäisissä tilanteissa puheluita on päässyt läpi arkivastaanoton numeroon silloinkin, kun palvelupiste ei ole auki (satunnaisesti myös lauantaina). Esim. perjantai-iltapäivänä vastaamaton numero näkyy vastaanotoilla maanantaiaamuna, kun työntekijä avaa ohjelman. Työntekijä ei voi soittaa takaisinsoittoja silloin, kun linjalla on puheluita jonossa, joten takaisinsoittoa saatetaan päästä tekemään vasta myöhemmin iltapäivällä. Tuolloin viivettä takaisinsoittoon tulee mainitsemanne 3 vrk.

Mikäli takaisinsoittoa ei tule saman päivän aikana, asiakkaan kannattaa jättää uusi soittopyyntö seuraavana arkipäivänä. Asiakkaan on mahdollista myös soittaa kaupunginvaihteeseen, puh. 0206322001 ja ilmoittaa, että takaisinsoittojärjestelmässä on ongelmaa. Ilmoittamalla vaihteeseen puhelinnumeronsa, mihin takaisinsoittopyyntö on pyydetty tekemään, vaihde pystyy tekemään selvitystä, mistä ongelma johtuu. Valitettavasti on ollut myös niitä tilanteita, jolloin asiakas on pystynyt luotettavalla tavalla varmistamaan jättäneensä soittopyynnön. Yhtä luotettavasti työntekijät ovat pystyneet varmistamaan, että soittopyyntö ei ole missään vaiheessa edes tullut näkyville heidän ohjelmaansa. Tällaisille teknisille, järjestelmästä johtuville ongelmille ollaan etsimässä ratkaisua yhteistyössä teleoperaattorimme kanssa.
Johtava hoitaja Anna-Kaisa Hyvönen

27.06.2014

Kysymys: Mikä on ikäraja noihin seniorineuvoloihin pääsyyn? Eli minkäikäinen Äänekoskella on seniori?
Nimimerkki: Ikäraja

Vastaus: Ikäraja seniorineuvoloihin on 65 vuotta.
Tervetuloa
Arjen tuki

22.01.2015

Kysymys: Uuden terveyskeskuksen rakentamisvaiheessa lehdessä luvattiin asukkaille, että taajamissa säilyy sairaanhoitajan vastaanotto (diabetes, marevan.käyttäjät ym.). Milloin luvatut palvelut alkavat käytännössä toimimaan esim, Suolahdessa?
Nimimerkki: Pikkumyy

Vastaus: Uuden terveyskeskuksen valmistelua koskeneessa päätöksenteossa ei luvattu taajamiin sairaanhoitajien vastaanottoa, vaan päätettiin, että vastaanottotoiminta siirtyy uuteen terveyskeskukseen. Sen sijaan luvattiin, että taajamiin jää laboratorion näytteenotto niille asiakasryhmille, jotka tarvitsevat usein toistuvaa näytteenottoa (mm. marevan-seuranta). Laboratorion näytteenottoa on edelleen kaikissa taajamissa.
Perusturvajohtaja Raija Kolehmainen

16.11.2015

Kysymys: Miksi suolahdessa ei saa influenssa rokotusta? Sumiaisissa ja konginkankaalla kyllä, mutta suolahtelaisia vanhuksia taas kyykytetään.
Nimimerkki: ihmetteliä

Vastaus: Suolahdessa rokotuspäivä on tiistai 15.12.2015 klo 10-15. Influenssarokotuksia annetaan terveysaseman entisissä tiloissa, Kisakatu 4:ssä (nykyisin k.o. tiloissa toimii seniorineuvola ja päiväkeskus).
Äänekosken terveyskeskuksen puolesta johtava hoitaja Anna-Kaisa Hyvönen

28.09.2016

Kysymys: Montako kuntapaikkaa on täytetty 30?
Nimimerkki: Mpa

Vastaus: Syyskuun alun tilanteen mukaan kuntapaikka on osoitettu Äänekoskelle 13 henkilölle.
Outi Markkanen, sosiaalityön johtaja

25.01.2017

Kysymys: Miksi tammikuussa 2017 avatussa sinänsä hyödyllisessä sähköisessä terveysaseman jonotustilanneseurannassa näytetään tiedot vain kello 15 asti eli päiväpolin avoinnaoloaikana, maanantaista perjantaihin? Miksi siis jonotustilanteen seurantaa tuntuvat nyt hallitsevan oudon logiikan joukot? Entä miksi samaa kellonaikarajaa, eli että jonotiedot ovat nähtävissä vain kello 15 saakka, on nyt sovellettu myös lauantai- ja sunnuntaipäiviin? Päiväpolitoiminnanhan ei käsittääkseni pitäisi liittyä lauantaihin eikä sunnuntaihin mitenkään. Eikö olisi kaikin puolin järkevämpää ja asiakkaille hyödyllisempää, että jonotustilanne näkyisi yksiselitteisesti ma–su kello 8–18?
Nimimerkki: Oudon logiikan joukot

Vastaus: Äänekosken terveysaseman internet-sivuilla näkyvä jonotustilanteen seuranta kuvaa terveysaseman palvelupisteen ja päiväpolin jonotustilannetta. Käynnistysvaiheessa jonotustiedot näkyivät virheellisesti nettisivuilla myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tämä asia on kuitenkin nyt korjattu.

Kuten kysyjäkin mainitsi, päiväpoli ei tuonut muutoksia ilta- ja viikonloppupäivystyksen toimintamalliin. Ensiapupäivystyksessä potilas ilmoittautuu edelleen vuoronumerojärjestelmän kautta hoitajalle hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioon ja siirtyy sen jälkeen tarvittaessa odottamaan lääkärin vastaanottoa. Jonotustilanne kuvaa siis jonoa hoitajan vastaanotolle, mutta siinä ei pystytä ottamaan huomioon potilaan odotusaikaa lääkärille. Olemmekin saaneet asiakaspalautetta, jossa toivottiin, että ensiapupäivystyksen jonotustietoa ei julkaista internet-sivuilla, koska sen perusteella ei voi arvioida ensiapupäivystyksen odotusaikaa kokonaisuudessaan.

Ensiapupäivystys on tarkoitettu VAIN kiireellistä hoitoa tarvitseville. Kiireellistä hoitoa tarvitsevalla potilaalla on sairaus tai vamma, jonka hoito ei voi odottaa seuraavaan päivään. Kiireellisessä tilanteessa jonotiedolla ei siis ole merkitystäkään, koska päivystykseen on lähdettävä joka tapauksessa.

Päiväpolilla potilas ilmoittautuu vuoronumerojärjestelmän kautta suoraan hoitajan tai fysioterapeutin vastaanotolle. Jos lisäksi tarvitaan lääkärin asiantuntemusta, hoitaja tai fysioterapeutti kutsuu lääkärin paikalle. Potilas ei odota toistamiseen lääkärin vastaanotolle pääsyä, joten internet-sivuilla oleva jonotustilanne on ajantasainen päiväpolin aukioloaikoina maanantaista perjantaihin klo 8–15.

Päiväpoli on matalan kynnyksen ajanvaraukseton vastaanotto, jonne voi tulla erilaisissa äkillisissä, terveydenhuollon ammattilaisen arviota vaativissa terveysongelmissa (esimerkiksi tulehdukset, lievät allergiaoireet, iho-oireet, tuki- ja liikuntaelinvaivat, kiputilat, lievät tapaturmat ym. oireet, jotka eivät kuulu ensiapupäivystykseen) tai pitkäaikaissairauksien ja äkillisten sairauksien pahenemisvaiheissa. Päiväpolilta saa myös todistukset lyhyistä sairauspoissaoloista ja alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta.

vt. projektipäällikkö-osastonhoitaja Päivi Koikkalainen, Äänekosken vastaanotto

Talous (1)

06.04.2017

Kysymys: Mitä kuuluu noin vuosi sitten lehdissäkin kerrotulle kampanjalle / "kiertueelle", jonka tavoitteeksi mainittiin uusien (erikois)liikkeiden saaminen Äänekosken kaupunkiin? Kovin vähän, jos lainkaan, on tehdystä työstä ja mahdollisista tuloksista kuulunut sen jälkeen. Eri syistä useampikin erikoisliike on myös aivan viime aikoina lopettanut toimintansa Äänekosken kaupungissa. Myös matkailusta olemme viime aikoina saaneet mediastakin lukea, että se on selvästi noususuuntaista Ääneseudulla ja etenkin Äänekosken kaupungissa – siitäkin huolimatta, että niin paljon paremmin ja enemmän kaupungin tulisi tehdä asian eteen, sillä niin saavutettaisiin vielä upeampia tuloksia. Äänekosken kaupunki kaikkine taajamineen on hyvä kokonaisuus matkaajille, joten ei ole syytä pitää kynttilää vakan alla!

Nimimerkki: Sytytettäisiinkö lyhdyt loistamaan viimeinkin?

Vastaus: Hei,

Kiitos kysymästä.

Erikoisliike kyselykierros tehtiin viimevuoden puolella pariinkin otteeseen Ääneseudun Kehityksen toimesta ja toimeksiannosta. Kyselyssä oli mukana mahdolliset uudisrakennuskohteet sekä myös yleisesti sijoittuminen Äänekoskelle. Asia herätti sijoittumisen osalta sekä kiinnostusta, että suoria kommentteja myös ettei kiinnosta. Sijoittumisten osalta asiat etenevät sitä mukaan miten sopivia tiloja toimijoille täältä löytyy eli aikataulu on laaja. Toivonkin että keskustan kehittämishanke pääsisi etenemään suotuisasti, näin pystyisimme tarjoamaan yrityksille enemmän toimivia tiloja ja samalla saisimme kaupungin viihtyvyyttä lisättyä ajanhengen mukaiseksi.

Matkailutoimintojen aktivoimisen osalta meillä on paljon erilaisia toimenpiteitä menossa. On erilaisia tietoisku- ja verkostoitumistilaisuuksia sekä erilaisia hankkeita. Myös Äänekosken näkyvyyttä pyritään lisäämään markkinoinnillisin keinoin. Huomioon on kuitenkin otettava, että meillä ei ole yrityskentässä kovinkaan paljon matkailutoimijoita tai he eivät miellä itseään sellaisiksi. Kaupunki itse haluaa panostaa matkailuun enemmän tänä päivänä, joten uusia suunnitelmia sen osalta on vireillä ja osin viimekesänä toteutettunakin.

Ystävällisin terveisin
Sari Åkerlund
Elinvoimajohtaja
Äänekosken kaupunki
Hallintokatu 4
44100 Äänekoski
puh 020 632 2860

Vapaa-aika ja liikunta (8)

11.04.2013

Kysymys: Kysymyksessä missä pyydettiin vastaamaan missä Äänekosken alueella saa koiria uitttaa ei kerrottu, mitkä "paikat" ovat näitä kiellettyjä? Sanottiin vain että niissä mistä otetaan näytteet ei saa uittaa, mistä tämän tietää? Onhan koirillakin oikeus helteellä päästä veteen. Onko esimerkiksi Suolahden satamassa lupa uittaa koiria? Tai Sirkkaharjun uimapaikalla?
Nimimerkki: EE

Vastaus: Kaupungin hoitamilla uimarannoilla on merkit, mikäli niitä ei ilkivallan toimesta ole poistettu, joissa kielletään koirien tuominen uimaranta-alueelle. Osalla uimarannoilla on myös pukeutumissuojan seinää laitettu em. merkki.

Mielestäni hyviä korien uimapaikkoja on eri puolilla kaupunkia vesistön läheisyydessä kävely/ulkoilureittien varsilta ja niissä voi uittaa koiria. Mikäli maa-alue on yksityisen omistamaa on hyvä varmistaa lupa maanomistajalta.

Satamissa, joissa on vene/laivaliikennettä en suosittele koirien uittamista, enkä minä voi siihen lupaa antaa. Varsinaisien satama-alueiden läheisyydestä tekninen toimiala selvittää ensi kesäksi löytyykö satamien läheisyydestä paikka, joka voidaan osoittaa koirien uimapaikaksi.

Sirkkalammen uimapaikka ei ole kaupungin yleinen uimaranta ja maa-alueen siellä omistavat Valtra ja Kurikka ja jollei heillä ole mitään koirien uittamista vastaan, niin koiria voi siellä uittaa.

Koirien ulkoiluttamisesta, kytkemättömänä olemisesta taajamassa ja ympäristön huomioon ottamisesta eri alueilla, on annettu selkeät ohjeet Suomen järjestyslain §14.
Vapaa-aikatoimenjohtaja
Markku Auvinen

04.07.2014

Kysymys: Missä Äänekoskella saa uida alasti? Onko se luvallista jos on ns. omarantainen tontti esim. Keiteleen rannalla missä sekä huvila-asutusta että vakituista.
Nimimerkki: naapurit nakuilevat

Vastaus: Maankäyttö- ja rakennuslaista ei löydy vastausta kysymykseen.

Rikoslakia ollaan uudistamassa ja lakiesityksen mukaan naku-uinti omassa rannassa on (edelleen) mahdollista, kts linkki: http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288643278019.html

Järjestyssäännön mukaan yleisillä uimarannoilla ei voi uida alasti.

Rakennusvalvonta ja vapaa-aikatoimi

19.08.2014

Kysymys: Miksi esim. Telakkakadun koulun rehtorilta saa kysyjä tiedon, että kuntoliikkujaporukan pitäisi maksaa satoja euroja noin puolen vuodena ajalta, jos tällainen liikkujaryhmä / kaveriporukka haluaisi koulun liikuntasalia käyttää esimerkiksi salibandyilyyn? Kuitenkaan tällaista maksua ei ole käytössä ainakaan vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajan mukaan?!
Nimimerkki: Ihme ja kumma?!

Vastaus:
Hei
Opetuslautakunnan päätöksen 9.12.2008 /75§ mukaisesti Äänekoskelaisilta nuoriso-, -kulttuuri-, sivitys-,opinto-, raittius-, liikunta-, eläkeläis-, ja vammaisjärjestöiltä, kaupungin henkilökunnalta ja kylätoimikunnilta ei peritä käyttömaksuja. Muitten osalta liikuntasalin käyttökorvauksen verollinen hinta on tällä hetkellä 8€/h.
Mika Lehtonen, Telakan rehtori

26.05.2015

Kysymys: Voisiko saada rantapuistoon takaisin pari maalihäkkiä frisbegolfia varten. Aiemmin kun rata oli rantapuistossa, niin tällainen vanha huonojalkainen eläkeläinenkin pystyi nauttimaan elämästä ja harrastamaan tätä lajia . Nyt kun häkit on viety liikuntapuistoon on mahdotonta minulle ja monelle muullekin käydä siellä, koska rata on niin vaikea.
Nimimerkki: veteraani 

Vastaus: Kiitos kysymyksestä!
Selvitellään mihin kohtaan ranta-alueelle voitaisiin sijoittaa kesäksi yksi/kaksi kappaletta frisbeekoria.
T: Markku Auvinen vapaa-aikajohtaja

 

25.06.2015

Kysymys: Onko mitään järkeä sulkea uimahalli 2-vuodeksi nyt kun historian suurin rakennustyö on alkanut? Käyttäjät lisääntyisivät, kaupungin imago paranisi. Vakituisena uimahallin käyttäjänä olen sitä mieltä että suurremonttia voi siirtää 2-vuotta, halli on hyvässä kunnossa. Akuutit korjaukset voi tehdä kesällä. Saisivathan oman kylän yrittäjätkin töitä tehdasurakan jälkeen, ehkä urakkahinnatkin olisivat alempana.
Nimimerkki: Seppo Rantanen

Vastaus: Äänekosken uimahallin koko talotekniikka pitää uusia  ja hanketta on suunniteltu jo pidemmän ajan. Hanke aloitetaan syksyllä ja sen on arvioitu kestävän noin yhden vuoden. Suolahden uimahalli palvelee tuona aikana yleisöä laajennetuin aukioloajoin. 

Kiitos kysymyksestä.
Mukavaa kesää!
Vapaa-aikajohtaja Markku Auvinen

29.01.2016

Kysymys: Kangaslammen varaus, en löytänyt. Kokeilin hakua.
Nimimerkki: Toivon Silta

Vastaus: Kangaslammen leirikeskus löytyy tilapalvelujen sivulta. Löytyy esim tällä haulla: http://www.aanekoski.fi/hae?timestamp=1454050857111.8&search=kangaslam
Tilan vuokraamisesta vastaa nuorisopalvelut, jonka sivuilta tieto myös löytyy. 
T: Nuorisopalvelut

08.08.2016

Kysymys: Milloin Vesivelho on taas käytettävissä?
Nimimerkki: Pömppis

Vastaus: VesiVelho on tarkoitus avata lokakuun alussa.
T: Markku Auvinen vapaa-aikajohtaja

13.01.2017

Kysymys: Onko seniorikortin lisäksi ostettava viiden euron kulunvalvontakortti aamu-uinteja varten?
Nimimerkki: mesemummu

Vastaus: Seniorikortti ladataan kortille, joka maksaa 5€. Kortilla pääsee kulkemaan uimahallin portista hallin aukioloaikoina, kuten aamu-uinnille. Eli tämä 5€ tulee maksettavaksi ensimmäisellä kerralla, kun lataa seniorikortin. Seniorikortti maksaa vuodeksi 70€ (+5€) tai puoleksi vuodeksi 50€ (+5€). Sen jälkeen kortille voi ladata aina uudestaan eli uutta korttia ei tarvitse ostaa joka kerta, kun ostaa seniorikortin. Kortilla toimivat myös uimahallin pukukaapit.
Terveisin
Maria Heikkinen
Liikunnanohjaaja / uimaopettaja

Ympäristö (5)

19.03.2013

Kysymys: Onko minulla oikeus katkaista sähköni kun lähden lomalle pidemmäksi aikaa, kun naapuri on samassa viemäriliittymässä ja sähköt tulee meiltä?
Nimimerkki: Viemärihommeli

Vastaus: Käsittääkseni yhteisen jätevesipumppaamon rakennusvaiheen aikana tulee sopia mm. kustannusten jako. Sähkön käyttöhän näillä kiinteistöpumppaamoilla on vähäistä eli maksaa muutamia euroja kiinteistöä kohti vuodessa. 

Nykyisellä tekniikan aikakaudella omallakin kiinteistöllä sähkön katkaiseminen pitemmäksi ajaksi aiheuttaa monia ongelmia. Miten pitää esim. vesijohdot sulana jne.

Siispä pumppaamon sähkön katkaisu ei ole sallittua ja kannattaa nyt viimeistään sopia naapurin kanssa yhteisen pumppaamon pelisäännöt.
Ympäristötarkastaja
Unto Huttunen

18.05.2016

Kysymys: Onko Äänekosken jätehuolto L & T:n monopoli vai onko mahdollisuus kilpailuttaa jätehuoltoa muillakin yrittäjillä. Olen taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja, ja olen useammankin kerran joutunut L & T:lle antamaan palautetta jätteiden huonosta hoidosta, viimeksi tänään (17.05.2016) taloyhtiömme BIOJÄTE ASTIA JÄTETTIIN VIIME VIIKOLLA TYHJENTÄMÄTTÄ ! joten voi vain arvata miten täynnä astia on, kun normaali tyhjennysväli on viikko, ensimmäisen kerran kävin alkuviikosta huomauttamassa asiasta, ja tänään toistamiseen, luvattiin pikaisesti tyhjentää mutta ainakin nyt illalla kello 17.30 se oli edelleen tyhjentämättä. Ja toinen huomio mistä johtuu että heillä tyhjennys välien ajat muuttuu omia aikojaan. Ihmettelimme lehtilaatikon täyttymistä, ja asiaa kysyttäessä mainittiin että tyhjennys väli on 8:n viikkoa, mutta meillä olevan tyhjennys listan mukaan se on joka toinen viikko, näihin asioihin tahdomme kunnollisen " meriselityksen ". On väärin jos yhdellä yrityksellä on monopoli oli sitten kysymyksessä toimi alue mikä tahansa, jossa monopoli yritys saa touhuta ihan vaan miten sattuu.
Nimimerkki: Sepulveda 65

Vastaus: Hei!

Äänekosken kaupungissa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä eli kiinteistön haltija voi itse valita haluamansa jätteenkuljetusrekisteriin rekisteröidyn jätteenkuljetusyrityksen. Jätteenkuljetusyrityksen tulee toimittaa Äänekosken alueelta kerätty yhdyskuntajäte (pääasiassa seka- ja biojäte) Äänekosken kaupungin ja Sammakkokangas Oy:n välisen sopimuksen mukaisesti Sammakkokankaan jätekeskukseen Saarijärvelle. Lisäksi jätteenkuljetusyrityksen tulee maksaa kuljettamastaan jätteestä kuntaosuus Äänekosken kaupungille. Mikäli jätteenkuljetusyritys täyttää nämä ehdot, se voi suorittaa kuljetuksia Äänekosken alueella. Tämä koskee asumisen sekä muita kunnan vastuulle kuuluvia jätteitä.

L&T:n toimintatavoista tulee tiedustella suoraan heiltä. Äänekosken kaupunki ei ole osakkaana jätteenkuljetusyritysten toiminnassa. Uskoisin, että neuvottelemalla jätteenkuljetussopimuksen ajan tasalle nykyisen jätteenkuljetusyrityksenne kanssa, pääsette kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun koskien taloyhtiönne sujuvaa jätehuoltoa.

Ystävällisin terveisin
Minna Ilottu
jäteneuvoja
Äänekosken kaupunki
puh. 0400 115 692


Vastaus: Äänekosken kaupunki ja Sammakkokangas Oy ovat solmineen seka- ja biojätteiden sijoittamiseen vastaanottosopimuksen. Sopimus perustuu kilpailutukseen, joka on järjestetty jokunen vuosi sitten. Sen tulos on voimassa kesäkuuhun 2017. Sopimuksessa kaupungilla on optio-oikeus.

Kaupungin tulee järjestää asumisjätteen ja muun vastuullaan olevan jätteen käsittely. Jätteen käsittely tarkoittaa mm. kierrätyksen, muun hyödyntämisen tai loppusijoituksen järjestämistä. Sopimuksen mukaisesti Äänekosken kaupunki sitoutuu ohjaamaan kaikki yhdyskuntajätteet Sammakkokankaalle.

Tommi Rautjärvi
tekninen johtaja
Äänekosken kaupunki


Vastaus: Nykymallihan antaa asiakkaalle mahdollisuuden valita vapaasti kuljetusyrittäjä. Tällä hetkellä alueella ei taida kuitenkaan olla muita toimijoita meidän lisäksi. Valitettavasti viime viikolla meidän kesätyöntekijällä oli jäänyt tuo bioastia tyhjentämättä (oli ottanut viereisen talon 33). Eilinen lenkki on vielä hieman kesken, joten astia tyhjenee tänään.

Keräyspaperiastian tyhjennys on veloituksetonta, jolloin me katsomme sille sopivan tyhjennysvälin. Veloitukseton tyhjennyshintahan perustuu paperista saatavaan painoon, joten astioiden tulee olla suht täynnä tyhjennetteässä

Terveisin
Mikko Sarja
Työnjohtaja
Lassila&Tikanoja

22.08.2016

Kysymys: Sumiaisissa on kylällä useita laatikoita lajiteltua jätettä varten (mm- lasi, metalli, paperi). Lisöksi kiinteistöillä pitää olla joko yksin tai kimpassa sekajätettä varten astiat. Silti esim. kylällä oli laatikoiden vieressä tänä aamuna ( 19.8.) useita muistia jätesäkkejä, jotka tuskin sisälsivät paperia tms. Myös meidän kimppakeräyspaikalle on tuotu kaikkea muutakin kuin sinne tarkoitettua sekajätettä (mm- lasia ja metallia) ja lisäksi mustia jätesäkkejä on jätetty astioiden ulkopuolelle, mistä niitä ei tietysti jäteauto ota mukaansa. Selvästikin olis tarve kunnon valistuskampanjalle tässä asiassa. Olisko sellainen mahdollista kunnan toimesta?
Nimimerkki: Sumiaisten kesäasukas 

Vastaus: Hei, kiitos tiedustelustasi. Jätteiden dumppauksesta ei taideta ikävä kyllä päästä koskaan täysin eroon, koska aina löytyy henkilöitä, jotka eivät halua maksaa omista jätteistään vaan jättävät ne muiden vastuulle ja kustannettavaksi. Väärinkäytöksistä aiheutuu pahimmillaan  jätehuoltopalvelujen katoamista, tästä esimerkkeinä kunnan aluekeräyspisteiden sulkeutuminen viime vuoden vaihteessa ja UFF:n vaatekeräyspisteen poistuminen yhdestä kohteesta. Tietoa jätteiden oikeasta käsittelystä ja kiinteistöjen jätehuollon järjestämisestä on saatavilla kunnasta. Kuntalaisten ja kesäasukkaiden tulisikin olla jätehuoltoasioissa oma-aloitteisia ja hakea tietoa, mikäli sitä ei ennestään ole. Esitetty valistuskampanja jossakin muodossa ei ole kuitenkaan ollenkaan huonompi idea, mikäli resursseja siihen vain löytyy.

Vääriin paikkoihin kulkeutuneet jätteet ovat oletettavasti peräisin kiinteistöiltä, jotka eivät ole syystä tai toisesta järjestäneet kiinteistökohtaista jätteenkuljetusta. Tällaisia jätehuollottomia kiinteistöjä pyritään löytämään järjestelmällisin seulonnoin, mikä on käsin tehtävää ja aikaa vievää toimintaa. Löydetyt kiinteistöt ohjataan kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin eli pikkuhiljaa jokainen kiinteistö toivottavasti vielä jossain vaiheessa omistaa oman tai naapurin kanssa yhteisen jäteastian. Teidän omaan kimppajätepisteeseen suosittelen kiinnittämään selkeän ilmoituksen siitä, että piste on yksityiskäytössä ja kimppaan kuulumattomien kiinteistöjen jätteiden tuonti on kielletty. Kimppaan kuuluvia voisitte tiedottaa siitä, mitä jätettä astioihin saa laittaa ja minne kierrätettävät jätteet voi toimittaa.

Ystävällisin terveisin
Minna Ilottu
jäteneuvoja
Äänekosken kaupunki puh. 0400 115 692

31.10.2016

Kysymys: Hei. Mihin perustuu jätehuollon perusmaksu jonka kaupunki perii? Koska kaikki mahdollinen jäte asia/kierrättäminen on yksityisten firmojen hoidossa?
T: Heikki

Vastaus: Jätehuollon perusmaksu perustuu Jätelakiin. Kaupungin täytyy kerätä jätemaksulla jätehuollon järjestämisestä sille aiheutuvat kustannukset. Äänekoskella tämä tapahtuu siten, että jätehuollolle tehdään vuosibudjetti ja siinä esitetyt kulut jaetaan asuin ja lomakiinteistöjen maksettavaksi. Tämä on ns. Jätetaksa ja tähän perusmaksun suuruus perustuu. Jätehuollon vuotuiset kustannukset koostuvat pääpiirteittäin seuraavista kulueristä:

  • Pienjäteasemien ylläpito Konginkankaalla ja Sumiaisissa.
  • Kotitaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ilmaiseksi. Vaarallista jätettä, eli akkuja kemikaaleja, jäteöljyä, maaleja yms., saa toimittaa ilmaiseksi Konginkankaan, Sumiaisten ja Äänekosken jäteasemille, sen käsittelystä aiheutuvat kulut kuitenkin maksetaan kaupungin kirstusta. Samaten apteekit ottavat maksutta vastaan lääkejätettä, mutta sen käsittelyn maksaa kaupunki.
  • Kaupungin on pidettävä myös jäterekisteriä. Missä jäte on syntynyt, kuka sen kuljetti ja minne. Näin voidaan varmistaa ja tarvittaessa tutkia minne jäte on päätynyt.
  • Jätehuoltoon liittyy jonkin verran asiakaspalvelua ja asioiden järjestelyä.
  • Sitten on vielä ilkivallasta ja sotkemisesta aiheutuvat kustannukset.

Nämä kulut on siis nimenomaan katettava jätemaksulla ja jos jätemaksussa ei ole mukana normaalia kotitalousjätettä on sen nimi perusmaksu. Perusmaksu peritään muissakin kunnissa, mutta koska siellä palvelut tarjoaa yleensä ylikunnallinen jäteyhtiö ja kun kaikki palvelut ovat samalla taholla ei erillistä laskua lähetetä vaan maksu on jätemaksulaskussa perusmaksun tai vuosimaksun nimellä.
T: Yhdyskuntateknikko Antti Mustaparta

24.05.2017

Kysymys: Onko Äänekoskella keräyspistettä käyttöönkelpaamattomille tekstiileille?
Nimimerkki: Kaiikki hyötykäyttöön

Vastaus: Hei.
Äänekoskella ei ole erillistä keräystä tekstiilijätteelle. Tekstiilijätettä ei saa enää toimittaa kaatopaikalle, mutta käytännössä tämä tarkoittaa että se toimitetaan poltettavaksi. Äänekoskelta kotitalouksien kuivajäte menee polttolaitokselle, joten tekstiilijätteen voi laittaa sen sekaan. 

Suomessa kuluttajien rikkinäisille tekstiileille ei ole toimivaa kierrätystä. Turun seudulla on käynnissä paikallisen AMK:n ja jäteyhtiön yhteistyöprojekti jossa koetetaan luoda verkostoa tekstiilijätteen kierrätykselle, mutta sen tuloksia ei ole vielä sovellettavissa laajemmin.
Yhdyskuntatekniset palvelut 

Muut (9)

22.05.2013

Kysymys: Kuka hallinnoi toria ja kuinka paljon toripaikka maksaa?
Nimimerkki: Torikauppias

Vastaus: Äänekosken kaupunki on tehnyt sopimuksen torin hallinnasta Äänekosken Huima ry:n kanssa. Toripaikkojen hintoja ym. tietoja saa Huiman toimistolta os. Kauppakatu 22. Puh. 040 182 9999.
Suunnitteluinsinööri
Jukka Karppinen

17.09.2013

Kysymys: Mitä asioita Ääneseudun Kehitys hoitaa? Saako sieltä apuja yrittäjäksi aikova? Informaatio ko. yhtiöstä on nolla.
Nimimerkki: Tiedonhaluinen

Vastaus: Ääneseudun Kehitys Oy hoitaa Äänekosken ja Konneveden alueella aluekehitys ja elinkeinoelämän kehittämistyötä sekä aloittavien, toimivien ja omistajavaihdosta tarvitsevien yritysten neuvontapalvelua. 

Meitä on täällä Kehitysyhtiössä 3 henkilöä vastaamassa näihin kysymyksiin:

  • Harri Rissanen, yrityspalvelupäällikkö, 020 632 2862 (aloittavat ja toimivat yritykset sekä omistajan vaihdokset) 
  • Sakari Aho-Pynttäri, kehityspäällikkö, 020 632 2861 (aluekehitysasiat ja hankevalmistelu) 
  • Sari Åkerlund, toimitusjohtaja, 020 632 2860, (johtaminen, aluekehitys ja elinkeinoelämän kehittäminen) 

Me kaikki tehdään yhteistyötä tiiviisti eritoimijoiden kanssa mm. kuntien, yrittäjien, rahoittajien, yhdistysten, muiden kehittämisorganisaatioiden kanssa. Sakarin kanssa tuuraamme Harria hänen poissa ollessa yrityspalveluasioissa. 

Toivottavasti tämä selventi hieman asiaa.

Sari Åkerlund
Ääneseudun Kehitys Oy
Toimitusjohtaja

10.03.2014

Kysymys: Missä äänekoskella voi viettää hääjuhlaa?
Nimimerkki: Äänekoskelainen

Vastaus: Äänekoskella on useita paikkoja missä voi järjestää häätilaisuuksia niin isommille kuin pienemmillekin henkilömäärille.
Löytyy vanhaan maalaisidylliin ihastuneille. On kaupunkimaisempia ympäristöjä ja ravintolatunnelmaa. Otsikkotasolla paikoista löytyy tiedot oheisesta kaupungin matkailusivujen osoitteesta
http://www.aanekoski.fi/matkailijalle/juhla-ja-kokouspalvelut/

Tuolta löytyy linkit toimijoiden omille kotisivuille, joissa on tarkemmin kerrottu kunkin paikan ominaisuuksia.
Onnea ja menestystä!

Matti Virtanen
Kulttuurijohtaja/matkailuvastaava
Äänekosken kaupunki

09.05.2014

Kysymys: Saako Äänekosken kaava-alueella harrastaa mehiläisten hoitoa jos naapurit antavat luvan. Jos ei, niin löytyykö kaupungilta puistoa/metsää tms. lähellä kaupunkia, jossa olisi lupa pitää mehiläispesiä?
Nimimerkki: Sarda

Vastaus: Mehiläisen pidosta taajamassa ei ole selvää ohjeistusta lainsäädännössä. Joissakin kunnissa on terveydensuojelumääräyksissä vaadittu tekemään ilmoitus eläinten pidosta taajama-alueella. Mehiläishoitajien ohjeistuksessa on mainittu, että 4-6 pesää voi olla 2000 neliön tontilla. Järkevää on selvittää naapureilta, ettei heillä ole huomauttamista pesien sijoitteluun tontillenne. Jos pesien tuottamaa hunajaa on tarkoitus myydä, niin siinä tapauksessa toiminnasta tulee tehdä alkutuotantoilmoitus ja käsittelystä tehdään elintarvikehuoneistoilmoitus

Eläintenpitäjä, jolla on hallinnassaan vähintään yksi nauta-, sika-, lammas-, vuohieläin tai siipikarjaa, on velvollinen rekisteröitymään kyseisen eläinlajin eläintenpitäjäksi. Lisäksi turkis-, kameli- ja hirvieläinten sekä mehiläisten ja kimalaisten pitäjien on rekisteröidyttävä. Rekisteröitymisvelvollisuus koskee sekä tuotantoeläinten että seura- ja harraste-eläinten pitäjiä. Maaseutuhallinnolta voi kysyä tästä lisätietoja: 044 4598 246 Jussi.kraft[at]saarijarvi.fi 040 7302 514 Eero.ruuska[at]saarijarvi.fi

Pesien laittaminen toisen maalle ei kuuluu jokamiehenoikeuksiin. Näin ollen myös kaupungin maalle laittamiseen tarvitaan maanomistajan lupa.

T: Tekninen ja ympäristötoimiala

03.07.2014

Kysymys: Saako kaupunkialueella pitää kanoja?
Nimimerkki: Eija

Vastaus: Asemakaava-alueella ja muulla tiheästi asutulla alueella tulee tehdä terveydensuojelulain 13 §::n mukainen ilmoitus eläintenpidosta terveydensuojeluviranomaiselle eli Laukaan ympäristöterveyslautakunnalle, käytännössä terveystarkastajille. Äänekosken alueen terveystarkastajat ovat Jouni Jänkävaara puh. 014 267 5818 ja Sinikka Rissanen puh. 014 267 5817

Lisäksi siipikarjan pitäjän tulee rekisteröityä eläintenpitäjäksi. Rekisteröityminen tapahtuu täyttämällä elintarviketurvallisuusvirasto Eviran sivuilta löytyvät eläintenpitäjä - ja pitopaikkalomakkeet ja toimittamalla ne sille maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka kunnan alueella eläintenpito tapahtuu. Eläinmäärällä ei ole merkitystä, vaan yhdenkin linnun pitäjän on rekisteröidyttävä . Maaseutuelinkeinoviranomaisena toimii Saarijärven kaupungin maaseutupalvelujen maaseutuasiamiehet, Äänekosken alueella m aaseutuasiamies Jussi Kraft, puh. 044 459 8246 ja maaseutuasiamies Eero Ruuska, puh. 040 730 2514. Lisätietoja löytyy Saarijärven kaupungin sivuilta: http://www.saarijarvi.fi/palvelut/maaseutupalvelut

Pirkko Sihvonen
Ympäristöpäällikkö
Äänekosken kaupunki
Tekninen ja ympäristötoimiala
Hallintokatu 4
44100 ÄÄNEKOSKI

17.09.2015

Kysymys: Missä Äänekoskella on vaatteiden/lumppujen keräyskontteja johon voisi tuoda vaatteita joita ei enää voi enää kukaan käyttää?
Nimimerkki: Kierrätys

Vastaus: Valitettavasti Äänekoskella ei ole vastaanottopisteitä käyttökelvottomille tekstiileille. Pelkän tekstiilijätteen voi toimittaa energiajakeen hinnalla Lassila & Tikanoja Oyj:n jäteasemalle osoitteeseen Teollisuuskatu 21. Eri jätelajien vastaanottomaksut voi tarkistaa jäteasemalta numerosta 010 636 5421. Uudelleen käyttöön kelpaaville tekstiileille Äänekoskella on sen sijaan useita vaatekeräyspisteitä (UFF, Äänekosken Katulähetys ry) sekä hyväntekeväisyyskirpputoreja.

Minna Ilottu
jäteneuvoja
Äänekosken kaupunki
puh. 0400 115 692

16.01.2017

Kysymys: Tarjoaako Äänekosken kaupunki tulevana kesänä kesätöitä 15-vuotiaille? Jos tarjoaa, niin miten ja milloin sellaisiin voisi hakea?
Nimimerkki: Teinin äippyli

Vastaus: Nuorimpien osalta kaupungin linjaus on entinen eli halukkaille 9 lk:n päättäville nuorille tarjotaan kesätyötä. Lisäksi jonkin verran vanhemmille nuorille on paikkoja tarjoalla, samoin yrityksiin työllistymistä tuetaan.
Terveisin
Auli Savolainen
työllisyysasiamies
Äänekosken kaupunki

10.05.2017

Kysymys: Olisiko noihin nettisivuilla oleviin ruokalistoihin (lähinnä päiväkoti) myös mahdollista saada päivälliseksi tarjottava ruoka näkyviin?
Nimimerkki: P.A.

Vastaus: Ruokapalveluja päiväkodeille tuottava keskuskeittiöt sekä päiväkodin keittiöt, tästä johtuvasta syystä päivällisten osalta ei ole täyttä yhteneväisyyttä ruokalistassa.

Olemme katsoneet että ei ole mahdollista julkaista jokaisen päiväkodin ruokalistaa päivällisen osalta.

Mikäli asia enemmälti askarruttaa niin vastaamme mielellämme tarkentaviin kysymyksiin.

t. Äänekosken ruokapalvelut

10.11.2017

Kysymys: Onko Äänekoskella sankarihaudoilla kunniavartiosto itsenäisyyspäivänä samoin kuin monella muullakin paikkakunnalla? Helppo homma järjestää, mutta hyvin arvokas ele.
Nimimerkki: vähänkunnioitusta

Vastaus: Kaupunki järjestää yleisen itsenäisyyspäivän juhlan Suolahtisalissa ja laskee seppeleet kaikille sankarihaudoille. Maanpuolustusjärjestöt ovat huolehtineet aina ennen mahdollisista kunniavartioista.
T: Markku Auvinen

Voit myös käyttää palautelomaketta, jos et halua kysymystä kysymystorille.

 

 

 

 

Palvelut

Voit myös käyttää palautelomaketta, jos et halua kysymystä kysymystorille.