Kotihoidon palveluiden myöntämisen kriteerit

Perusturvalautakunta on 27.3.2013 kokouksessaan hyväksynyt kotihoidon palveluiden myöntämisen kriteerit, jotka otetaan käyttöön koko Äänekosken alueen kotihoidossa asteittain, viimeistään elokuun loppuun mennessä. Kaikki uudet kotihoitoon tulevat asiakkaat tulevat palveluiden piiriin kotiutushoitajan kautta. Kriteereiden tarkoituksena on selkiyttää palveluiden kohdentamista niitä tarvitseville kuntalaisille ja samalla selkiyttää palveluiden sisältöjä ja sisältöjen yhdenmukaisuutta kunnan eri alueilla. 

Perusturvalautakunta § 44. 27.3.2013