ASIAKASOHJAUS

Arjen tuen palveluiden piiriin pääsee ottamalla yhteyttä Arjen tuen palveluohjaajaan.

Palvelutarpeen kartoituksessa arvioidaan tarvitseeko asiakas pitkäaikaista ja säännöllistä vai lyhytaikaista tukea ja ohjausta.

TUETTU KOTONA ASUMINEN

Tukiasumien tiimi mahdollistaa itsenäistä asumista omassa asunnossa tai pienessä ryhmäasunnossa koko Äänekosken alueella.

TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA

Äänekosken keskustassa mahdollisuus työ- ja päivätoimintaan. Yksilöllistä, yhteisöhoidollista kuntoutusta.

Dynamo

Lähiryhmätoiminta Äänekosken alueella

Yhteystiedot

ASUMISPALVELUT

Mahdollisuus pitkäaikaiseen ja lyhytaikaiseen asumispalveluun ja intervallikuntoutusjaksoihin.

Tukipilari 

Muut asumispalvelut

Kotikuntamuuttajat

Yhteystiedot

Ajankohtaista  /  Arjen tuen mielenterveys- ja päihdepalvelut