Asumispalvelut

Kotona asumista ja kuntoutumista tuetaan kotiin annettavien palveluiden lisäksi tarvittaessa lyhytaikais- tai intervallijaksoilla asumispalveluissa Tukipilarissa.

Pitkäaikaista sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua järjestetään mielenterveys- ja päihdekuntoutujille Tukipilarissa tai ostopalveluna silloin kun kotona asuminen ei onnistu tuettuna.

Asumispalvelun tarpeen kartoittaminen käynnistyy ottamalla yhteys mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluohjaajaan.

Ostopalvelut 
Palveluvastaava
Liisa Mustonen
0400 115 683

Asiakasmaksujen kohtuullistaminen
Sosiaalityöntekijä
Sanni Silver
0400 237 144

Muokattu 31.8.2020