Asumispalvelut

Kotona asumista ja kuntoutumista tuetaan kotiin annettavien palveluiden lisäksi tarvittaessa lyhytaikais- tai intervallijaksoilla asumispalveluissa Tukipilarissa.

Pitkäaikaista sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua järjestetään mielenterveys- ja päihdekuntoutujille Tukipilarissa tai ostopalveluna silloin kun kotona asuminen ei onnistu tuettuna.

Asumispalvelun tarpeen kartoittaminen käynnistyy ottamalla yhteys mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluohjaajaan.

Palveluohjaaja
Liisa Mustonen
puh. 0400 115 683

Asiakasmaksujen kohtuullistaminen, ostopalvelut ja yksiköiden valvonta:

Mielenterveys-, päihde- ja vammaispalveluiden palveluvastaava

Mirva Vesimäki
puh. 040 571 6363