Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Äänekosken sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan. Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Äänekosken kaupungin ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Kotikuntamuuttajien asumispalvelut

Kotikuntalain muutos mahdollistaa kotikunnan vaihtamisen henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti apua päivittäisissä toimissa terveydentilan, vammaisuuden, tai muun syyn perusteella. Laki koskee käytännössä henkilöitä, jotka tarvitsevat uudessa kunnassa asuakseen laitoshoitoa, perhehoitoa tai sijoitusta palveluasumisyksikköön. Muuttamisen tulee olla henkilön oman toiveen ja hänen etunsa mukaista, hänen itsensä tarpeista lähtevää.  

Henkilöt, jotka asuvat omassa vuokra- tai omistusasunnossa eivät lähtökohtaisesti kuulu lain soveltamisen piiriin. Muutto kunnasta toiseen voi tapahtua aivan tavallisena muuttona, jos henkilö ei tarvitse ympärivuorokautista hoitoa. Mikäli muuttajalla on muuta palvelutarvetta, otetaan yhteyttä uuden kotikunnan palveluohjaukseen.

Toisen kunnan asukkaat hakevat Äänekosken kaupungin ympärivuorokautisen asumisen paikkaa SAS-hakemuksella. Hakijalla voi vastaava asia olla samanaikaisesti vireillä vain omassa asuinkunnassaan.

Hakemuksenvoit täyttää/tulostaa ja hakemus toimitetaan osoitteeseen: Äänekosken kaupunki, Arjen tuki, PL 24, 44101 Äänekoski

Asia tulee vireille hakemuksen saavuttua. Hakijan nykytila ja hänen asumispaikkaan liittyvä tahtonsa kartoitetaan yhteistyössä hänen kotikuntansa kanssa. Tätä varten Äänekoskelta toimitetaan nykyiseen kotikuntaan pyyntö tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen toimittamisesta. Pyydettäviä tietoja ovat muun muassa lääkärinlausunto, selvitys nykyisestä toimintakyvystä sekä käytössä olevista palveluista. Ulkopaikkakuntalaisiin hakijoihin sovelletaan samoja ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon myöntämiskriteereitä, kuin jo ennestään kunnassa asuviin.

Kotikunnan valintaoikeus koskee henkilöä, joka on sijoitettu viranomaispäätöksellä laitoshoitoon, perhehoitoon tai palveluasumiseen, ja että hoito ja asuminen on kestänyt, tai sen arvioidaan kestävän yli vuoden ajan. Muuttoilmoitusta maistraatille tehtäessä onkin esitettävä viranomaiselta sijoitusvaiheessa saatava sijoituspäätös. Henkilön käyttäessä kotikunnan valintaoikeutta siirtyy palveluja koskeva järjestämisvastuu uudelle kotikunnalle.

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 60 §, Kotikuntalaki 201/1994 3 a §

Lisätietoja kotikuntamuutosta

Vammaispalveluiden palveluvastaava
Mirva Vesimäki
040 571 6363

Palveluasumisen ja laitoshoidon palveluvastaava 
Anne Harjula
0400 178 350

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@hyvaks.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)

Muokattu 29.12.2022