Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Äänekosken sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan. Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Äänekosken kaupungin ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Muut asumispalvelut 

Mielenterveys- päihde- ja vammaispalvelun asumispalveluiden myöntämisessä noudatetaan Äänekosken kaupungin perusturvalautakunnassa 25.2.2020 hyväksymiä Arjen tuen asumispalvelun ja laitoshoidon myöntämisen perusteita ja soveltamisohjetta.

Mielenterveys- päihde- ja vammaispalvelun asiakkaiden asumispalvelua koskeva selvittely tehdään omissa työryhmissä yhdessä asiakkaan, omaisten ja hänen muun verkoston kanssa. Selvittelyssä kartoitetaan onko tarve kaupungin omaan asumispalveluun vai ostopalveluun.

Muokattu 29.12.2022