Muut asumispalvelut 

Mielenterveys- päihde- ja vammaispalvelun asumispalveluiden myöntämisessä noudatetaan Äänekosken kaupungin perusturvalautakunnassa 25.2.2020 hyväksymiä Arjen tuen asumispalvelun ja laitoshoidon myöntämisen perusteita ja soveltamisohjetta.

Mielenterveys- päihde- ja vammaispalvelun asiakkaiden asumispalvelua koskeva selvittely tehdään omissa työryhmissä yhdessä asiakkaan, omaisten ja hänen muun verkoston kanssa. Selvittelyssä kartoitetaan onko tarve kaupungin omaan asumispalveluun vai ostopalveluun.

Muokattu 31.8.2020