Asumisvalmennusta Tukipilarissa

Asumisvalmennus on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, jotka suunnittelevat muuttoa palveluasumisesta itsenäisempään asumismuotoon esim. tuettuun tai ryhmämuotoiseen asumispalveluun. Valmennus aloitetaan jo Tukipilarissa ja yhteistyössä tukipilarin henkilökunnan ja palveluohjaajan kanssa asetetaan tavoitteet ja suunnitelma siirtymisestä.

Valmennuksen tavoitteena on arjessa tarvittavien taitojen kartoittaminen ja harjaannuttaminen. Valmennus suunnitellaan jokaisen yksilölliset tarpeet huomioon ottaen.

Tukipilari ulkoa syysasussa
Muokattu 11.9.2020