Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Äänekosken sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan. Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Äänekosken kaupungin ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Äitiysneuvola 

Äitiysneuvolatoimintaan kuuluvat raskauden seuranta, perhevalmennus ja lapsivuodeajan kotikäynnit. Toiminnan tavoitteena on turvata äidille ja syntyvälle lapselle mahdollisimman hyvin sujuva raskaus ja synnytys sekä hyvinvointi synnytyksen jälkeen.

Neuvolan toiminta tähtää koko perheen hyvinvointiin, joten tavoitteena on tukea myös parisuhteen, yhteisen vanhemmuuden ja yksilöllisen vanhempana olemisen alueita.

Äitiysneuvolassa työskentelee terveydenhoitajia, kätilöitä, lääkäreitä, perheohjaaja ja psykologi.

Ensikontakti äitiysneuvolaan kannattaa ottaa puhelimitse mahdollisimman pian sen jälkeen, kun olet tehnyt positiivisen raskaustestin tai epäilet olevasi raskaana. Myös silloin, jos raskaus on ei-toivottu. 

Keskitetty ajanvaraus- ja puhelinaika ma-pe klo 10-11 p. 020 632 2749. 

Sähköinen ajanvaraus

Äitiysneuvolaan voi jättää sähköisen ajanvarauksen kautta yhteydenottopyynnön, jolloin terveydenhoitaja soittaa sinulle toivomanasi ajankohtana. 

https://ajanvaraus.hyvaks.fi/

Äitiysneuvoloiden palvelut on keskitetty Äänekosken terveysasemalle, osoite Terveyskatu 8, 44100 Äänekoski.

Perhevalmennus

Perhevalmennuksen tavoitteena on vahvistaa vanhempien tietoja ja taitoja, jotta arki vauvan kanssa sujuisi hyvin. Perhevalmennusryhmä on tarkoitettu kaikille lasta odottaville perheille sekä synnytyksen tukihenkilölle.

Perhevalmennuksen tilaisuudet

  • ti 6.9. klo 16.30 synnytys
  • ti 13.9. klo 16.30 imetys

Valmennukset toteutetaan Teams-sovelluksen välityksellä. 

Linkkejä:

Anne Hakkarainen
anne.hakkarainen@hyvaks.fi

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@hyvaks.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)

Muokattu 9.3.2023